Yritysvastuu

Yhdessä rakennamme kestävän tulevaisuuden

Haluamme olla osa yhteiskuntaa, jossa kestävä kehitys on keskiössä. Kannamme vastuun sekä ympäristöstämme, yhteisöistämme että henkilöstöstämme.

Pienennämme omaa energiankulutustamme ja hiilipäästöjä muun muassa vaihtamalla kestävämpiin energialähteisiin ja tehostamalla toimitilojemme käyttöä. Vähennämme liikkumisen aiheuttamaa kuormitusta mm. tukemalla etäkokouksia ja –työtä sekä kannustamalla vähäpäästöisiin työmatkoihin. Konesalien energiatehokkuudessa on tehty muutoksia, joiden avulla on saavutettu noin 200 000 kwh vuosittaiset säästöt.

Tuemme myös asiakkaitamme hiilijalanjäljen pienentämisessä

Osa CGI:n yritysvastuutyötä on tukea asiakkaidemme hiilijalanjäljen pienentämistä CGI:n kestävää kehitystä tukevien digitaalisten ratkaisujen avulla. Yhä useammassa toiminnanohjausjärjestelmässä hallitaan ympäristödataa ja IT-infralta vaaditaan ympäristökriteereitä. Tarjontaamme kuuluu päästölaskureita, vastuuraportointijärjestelmiä ja kestävään kehitykseen liittyvää konsultointia.

Lue lisää: