Henkilötietolain (523/1999 19 §) mukainen suoramarkkinointirekisteri. Selosteen laatimispäivä 31.10.2016

Rekisterin nimi
CGI Suomi Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
CGI Suomi Oy
Karvaamokuja 2
FI-00381 Helsinki
+358 10 302 010

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Riikonen, puh. +35850 410 8049

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Rekisterissä ylläpidetään CGI Suomi Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
CGI Suomi Oy:n, sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointi, markkinointi ja mainonta eri kanavissa.

Markkinointiviestien kohdentamiseksi saatetaan hyödyntää myös muita CGI Suomi Oy:n asiakasrekisterien sisältämiä tietoja.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Tapahtumia koskevat tiedot: 

  • 1. Yhtiön järjestämät tilaisuudet, joihin henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut
  • 2. Henkilön valitsemat puheenvuorot ja/tai esitykset
  • 3. Yhtiön tai pääkumppaneiden asiantuntijan kanssa sovitut tapaamiset teemoineen 
  • 4. Ruoka-ainerajoitteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, esimerkiksi tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset tai viranomaiset sekä CGI Suomi Oy:n ja sen konserniyhtiöiden muut henkilörekisterit.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja CGI Suomi Oy:n rekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.