Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste. Selosteen laatimispäivä 31.10.2016

Rekisterin nimi
CGI Suomi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
CGI Suomi Oy
Karvaamonkuja 2
FI-00381 Helsinki
+358 10 302 010

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Riikonen, puh. +35850 410 8049

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Rekisterissä ylläpidetään CGI Suomi Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Tietoja käytetään myös CGI Suomi Oy:n yhteistyökumppaneiden tutkimustoimintaan, mainontaan, markkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Tapahtumia koskevat tiedot: 

  • Yhtiön järjestämät tilaisuudet, joihin henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut
  • Henkilön valitsemat puheenvuorot ja/tai esitykset
  • Yhtiön tai pääkumppaneiden asiantuntijan kanssa sovitut tapaamiset teemoineen 
  • Ruoka-ainerajoitteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja CGI Suomi Oy:n rekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.