Hyvinvointi

Hyvinvointi

Esitteet

Hyvinvointi
CGI- Brochure
Otsikko / Tiivistelmä Lataa PDF Number of pages
CommunityCare360

CGI CommunityCare360 on modulaarinen kotihoidon ratkaisu, joka yhdistää potilaat, perusterveydenhuollon lääkärit, hoidon ja työn koordinoijat, laajemmat hoitotiimit, liikkuvat hoitotyöntekijät, pelastustyöntekijät, pääkäyttäjät ja esimiehet. 

CommunityCare360 68 KB
CommunityCare360 HealthCenter

CGI CommunityCare360 HealthCenter tuo terveydenhuollon seurannan suoraan kämmeneen ja tarjoaa kaiken päätöksentekoon tarvittavan tiedon. Kyseessä on verkkopohjainen terveydenhuollon mobiilikäyttöympäristö, jonka avulla potilaat voivat valvoa terveydentilaansa pitkällä tähtäimellä.

CommunityCare360 HealthCenter 154 KB
CommunityCare360 WorkforceCenter

WorkforceCenter on osa integroitua, modulaarista CGI CommunityCare360 -ratkaisupakettia, joka mahdollistaa potilaskeskeisen hoidon tarjoamisen.

CommunityCare360 WorkforceCenter 56 KB
Data-analytiikka: tiedosta ymmärrykseksi visualisoinnin avulla

Dataa on yhä enemmän ja se on yhä monimuotoisempaa. Sitä kerätään ja raportoidaan, mutta riittääkö se? Miten data muutetaan ymmärrykseksi? Data-analytiikalla tieto visualisoidaan näkyväksi, yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Se näyttää trendin ja toimenpiteitä vaativat tapahtumat. Mallinnuksella ja ennusteilla ymmärrystä voidaan syventää entisestään. 

Data-analytiikka: tiedosta ymmärrykseksi visualisoinnin avulla 2 / 778 KB
eOpisto - verkko-oppimisympäristö

CGI tarjoaa eOppimisympäristön avulla käyttäjäorganisaatioille tuen käyttäjien koulutukseen sekä koulutusseurantaan. Tuotamme yhtenäisen konseptin mukaisen verkko-oppimisympäristön, joka tarjoaa perehdytyskoulutusta uusille työntekijöille sekä uusien versioiden toiminnallisuuksien esittelyä koko käyttäjäkunnalle.

eOpisto - verkko-oppimisympäristö 1 / 793 KB
Office 365 -migraatiot

Office 365 on yksi houkuttelevimmista tarjolla olevista pilvipalveluista. Siirtyminen siihen on juuri nyt monen yrityksen suunnitelmissa. Sen voi tehdä askel askeleelta tai viedä kerralla kaikki palvelut pilveen. Malleja ja ratkaisuja on monenlaisia. CGI:n kanssa migraatiosta tulee halutunlainen.

Office 365 -migraatiot / 105 KB
Orbit - toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä

Toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä Orbit tukee, tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua ja seurantaa eri yksiköiden välillä. Orbitin toiminnot vastaavat toimenpiteiden joustavasta suunnittelumoduulista, toimenpiteen aikana tarvittavasta visuaalisesta toimenpidejärjestelmästä sekä toimenpiteen jälkeisistä heräämökirjauksista.

Orbit - toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä 2 / 363 KB
Pegasos: eArkisto

Pegasoksen eArkisto-kokonaisuus sisältää kaikki vaadittavat komponentit KELA:n KanTa-arkistoon liittymiselle. Komponentit sisältävät potilastietojen tallentamisen lain vaatimassa muodossa, omien tietojen viemisen KanTa-arkistoon sekä muiden organisaation tietojen hakemisen KanTa-arkistosta suostumuksenhallinnan sääntöjen mukaisesti.

Pegasos: eArkisto 2 / 287 KB
Pegasos: Kotihoidon tabletti

Kotihoidon tabletti on Pegasos Kotihoitoon saatava lisäominaisuus. Hoitaja voi kotikäynneillään tehdä hoitokirjaukset suoraan mobiilitabletilla, mikä tehostaa työaikaa sekä mahdollistaa täysin reaaliaikaisen tiedon.

Pegasos: Kotihoidon tabletti 1 / 320 KB
Pegasos: Päätöksentuki

Duodecim on tuottanut ja kehittänyt yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa sähköisen päätöksentukijärjestelmän (Evidence Based Medicine Electronic Decision Support, EBMeDS), joka pitää sisällään hoitosuosituksia, toimintasääntöjä, interaktiivisia lomakkeita, aputietokantoja sekä linkit Duodecimin ja sen yhteistyökumppaneiden julkaisemiin näytönastekatsauksiin, hoitosuosituksiin ja Cochrane katsauksiin. Pegasos-potilastietojärjestelmän toiminnot käynnistävät automaattisesti XMLkyselysanoman lähtemisen Pegasoksesta EBMeDS-moduulille.

Pegasos: Päätöksentuki 2 / 461 KB
Pegasos: Sähköinen asiointi

Pegasoksen sähköinen asiointi mahdollistaa terveydenhuollon asiakkaan ja terveydenhuollon henkilöstön välisen turvallisen asioinnin sähköisesti. Asiointipalvelut integroituvat perustietojärjestelmään ja mahdollistavat nykyaikaisten asiakaspalveluiden tarjoamisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Pegasos: Sähköinen asiointi 2 / 383 KB
Pegasos: Tietovarasto

Pegasoksen tietovarasto tarjoaa avoimen ja muuttumattoman rajapinnan Pegasoksen raportointitietoihin. Se korvaa/modernisoi Oracle Discoverer sekä muut vastaavat avoimiin SQL-kyselyihin perustuvat raportointiratkaisut.

Pegasos: Tietovarasto 2 / 388 KB
Pilvipalvelukonsultointi

IT-infrastruktuurin on samaan aikaan oltava sekä tehokas, skaalautuva ja vikasietoinen, että tukea liiketoiminnan ketteryyttä ja kustannusten hallittavuutta. Pilvipalveluihin siirtyminen tarjoaa ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. CGI:n konsultointipalveluiden avulla löydät yrityksellesi sopivan julkisen-, yksityisen- tai hybridipilviratkaisun.

Pilvipalvelukonsultointi 79 KB
Pro Consona: Adoptio

Pro Consonan Adoptio-sovellus tukee sosiaaliviranomaisen asiakaspalvelutyötä kotimaisissa, kansainvälisissä ja perheen sisäisissä adoptioasioissa. Adoptoimiseen liittyvät tiedot ovat kaikki keskitetty samaan paikkaan, jolloin työntekijälle jää enemmän aikaa adoptioneuvotteluihin.

Pro Consona: Adoptio 2 / 271 KB
Pro Consona: Aikuis- ja perhetyö

Pro Consonan Aikuis- ja perhetyö -ohjelmisto tuottaa käyttöön tarvittavat asiakirjat, raportit ja tilastot. Järjestelmässä lähetetyt tiedot kulkevat nopeasti ja turvallisesti, jolloin kollegojen ja muiden viranomaisten välinen viestintä paranee. Sosiaalityön rutiinitehtävien jäädessä vähemmälle, voidaan varata enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen.

Pro Consona: Aikuis- ja perhetyö 2 / 286 KB
Pro Consona: Ajanvaraus

Pro Consonan Ajanvaraus-ohjelmisto on luotettava työkalu asiakasvarauksien tekoon ja aikojen tarkasteluun. Järjestelmässä on ajantasaiset ja kattavat tiedot työntekijöiden, tilojen ja laitteiden vapaista, varatuista ja perutuista ajoista. Toiminnallisuuden kautta asiakas voi varata aikoja sosiaalitoimen palveluihin ajasta ja paikasta riippumatta.

Pro Consona: Ajanvaraus 2 / 368 KB
Pro Consona: Lastensuojelu

Pro Consonan Lastensuojelu-ohjelmiston avulla lastensuojeluun liittyvät toiminnot hoidetaan hallitusti ja tehokkaasti. Järjestelmän ajantasaiset tiedot varmistavat luotettavan kokonaisnäkemyksen asiakkaan tilanteesta. Myös sisäisessä viestijärjestelmässä sähköposti, muistutukset ja asiakaskohtaiset hälytykset ovat suojattu.

Pro Consona: Lastensuojelu 2 / 368 KB
Pro Consona: Päivähoito

Pro Consonan Päivähoito-ohjelmisto palvelee kaikkia päivähoitoon liittyviä toimintoja. Järjestelmä tarjoaa myös ajantasaiset tiedot ja kokonaisnäkemyksen lapsen tilanteesta sekä reaaliaikaiset sijoitus-, jono- ja paikkatilannetiedot.

Pro Consona: Päivähoito 2 / 368 KB
Pro Consona: Päivähoito Mukana

Pro Consonan Mukana on matkapuhelimeen Iiitettävä lisäominaisuus, jonka avulla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa raportoidaan lasten läsnäolot suoraan päivähoitojärjestelmään.

Pro Consona: Päivähoito Mukana 2 / 370 KB
Pro Consona: Päivähoito Palveluna

Pro Consonan Päivähoito Palveluna-ratkaisu on tuotteistettu kokonaispalvelu, jossa asiakkaalle toimitetaan päivähoidon ammattilaisten käyttöön Päivähoidon asiakastietojärjestelmä. Koska CGI ottaa kokonaisvaltaisen vastuun järjetelmän tuottamisesta ja toimivuudesta, hallinnollisiin asioihin ei tuhlaannu liikaa aikaa eikä rahaa.

Pro Consona: Päivähoito Palveluna 2 / 367 KB
Pro Consona: Päiväkohtainen kirjaaminen

Pro Consonan Päiväkohtaaminen kirjaaminen mahdollistaa rutiinitöiden tehokkaamman toimittamisen. Tietoja voi syöttää järjestelmään silloin, kun hetki on sopivin eikä manuaaliseen paperityöhön mene liikaa aikaa. Reaaliaikaisten tietojen kertatallentaminen vähentää päällekkäisiä työvaiheita sekä virheitä kirjauksissa.

Pro Consona: Päiväkohtainen kirjaaminen 2 / 366 KB
Pro Consona: Peruspalvelut Palveluna

Pro Consonan Palveluna-ratkaisu on tuotteistettu kokonaispalvelu, jossa asiakkaalle toimitetaan sosiaalitoimen ammattilaisten käyttöön Sosiaalityön, Lastenvalvojan ja Ajanvarauksen asiakastietojärjestelmä. Palveluna-konseptiin sisältyy järjestelmän käytettävyys sisältäen palvelinlaitteet sovelluksineen sekä niiden kapasiteettitarpeet valvontapalveluineen.

Pro Consona: Peruspalvelut Palveluna 2 / 367 KB
Pro Consona: Sähköinen päivähoitoasiointi

Pro Consonan Sähköinen asiointi -ratkaisu on osa Pro Consona Päivähoito -palvelua. Sen avulla voidaan suorittaa päivähoitopaikan haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella. Myös palveluseteli- tai palvelurahahakemus hoituvat sähköisinä palveluina.

Pro Consona: Sähköinen päivähoitoasiointi 2 / 367 KB
Pro Consona: Sähköinen toimeentulotukihakemus

Pro Consona Sähköinen toimeentulotukihakemus mahdollistaa asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Reaaliaikainen tieto siirtyy suoraan toimeentuloturvaohjelmistoon, jolloin tieto on kaikkien sitä tarvitsevien työntekijöiden saatavilla.

Pro Consona: Sähköinen toimeentulotukihakemus 2 / 368 KB
Pro Consona: Sähköinen vammaispalveluhakemus

Pro Consonan Sähköinen vammaispalveluhakemus vapauttaa kuntalaiset lukuisista paperitöistä. Vammaispalveluiden hakuprosessi voidaan käynnistää internetissä, mistä sähköinen hakemus siirtyy automaattisesti Sosiaalityö-ohjelman käsiteltäväksi. 

Pro Consona: Sähköinen vammaispalveluhakemus 2 / 370 KB
Pro Consona: Tenavanetti

Pro Consonan Tenavanetti on internetin kautta toimiva verkkosovellus, jonka avulla perheen ja päiväkodin viestintä tapahtuu nopeasti ja turvallisesti. Tenavanetti on yksi osa Pro Consona Päivähoito -kokonaisuutta.

Pro Consona: Tenavanetti 2 / 369 KB
Pro Consona: Tietovarastoraportointi

Pro Consonan Tietovarastoraportointi tuottaa luotettavia lisäraportteja sosiaalityön ja päivähoidon perusohjelmistojen tiedoista. Tilastoissa ja raporteissa on kokoomatietoja käsittelyajoista, asiakkaiden ja palveluiden lukumääristä sekä maksetuista euroista.

Pro Consona: Tietovarastoraportointi 2 / 466 KB
Pro Consona: Toimeentuloturva ja Välitystilit

Pro Consonan Toimeentuloturva- ja Välitystiliohjelmistot mahdollistavat kokonaisvaltaisen prosessinhallinnan. Toimeentuloturvaohjelmistolla asiakkaan tiedot ovat ajantasalla sekä kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. Välitystiliohjelmistossa määritellään ja seurataan välitystilien kautta liikkuvia asiakkaiden säännöllisiä tuloja ja sovittuja menoja.

Pro Consona: Toimeentuloturva ja Välitystilit 2 / 273 KB
Pro Consona: Vanhustyö

Pro Consonan Vanhustyö-ohjelma on ratkaisu ikäihmisten hoidon ja palveluiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Yksi ohjelma kattaa kaikki tarvittavat hoito- ja palvelukokonaisuuteen liittyvät osa-alueet asiakirjoista tilastoihin, maksupäätöksistä laskutukseen.

Pro Consona: Vanhustyö 2 / 273 KB