Hyvinvointi ja edut

Työntekijöidemme hyvinvointi on avainasemassa

Kiinnitämme CGI:ssä erityistä huomiota henkilöstömme kokonaispalkitsemiseen, tarjottaviin etuihin sekä työssä viihtymiseen. Arvioimme näitä osa-alueita säännöllisesti ottaen huomioon asiantuntijoidemme tarpeet sekä vallitsevan markkinatilanteen.

Omistajuuteen pohjautuvat ohjelmat

Jo perustamisestaan lähtien CGI:llä on ollut vahva usko, että menestyksen pohjana on yrityksen omistajina toimivan henkilöstön kyvykkyys ja sitoutuneisuus. Tullessasi meille töihin sinulla on samalla mahdollisuus tulla omistajaksi sinun yritykseesi. Omistajina me kaikki osallistumme yrityksemme arvon tuottamiseen saaden osamme tästä hyödystä. Seuraavilla omistajuuteen pohjautuvilla ohjelmillamme kannustamme henkilöstöämme yrittäjyyden toteuttamiseen käytännössä:

  • Osakkeiden osto-ohjelma: CGI tuplaa sijoituksesi periaatteella euro eurosta kulloinkin yrityksen päättämään maksimisijoitukseen asti. Tämän lisäksi voit sijoittaa tietyn prosenttimäärän palkastasi CGIn osakkeisiin.
  • Voitonjako –ohjelma: CGI jakaa osan voitoistaan koko henkilöstölle perustuen siihen, miten CGI on saavuttanut taloudelliset tavoitteensa ja siihen, miten henkilö on suoriutunut omista tehtävistään. CGIn kasvusta hyötyy näin koko henkilöstö.

Palkkaus ja edut

CGI tarjoaa henkilöstölleen kilpailukykyisen palkan, joka perustuu henkilön kokemukseen ja osaamiseen. Tämän lisäksi erilaiset etuudet täydentävät kokonaiskompensaatiota.

Elämänlaatu ja hyvinvointi

Edistämme ja tuemme henkilöstömme kokonaisvaltaista elämänlaatua ja hyvinvointia. Toteutamme tätä sitoumusta mm. seuraavasti:

  • Terveys ja hyvinvointi: Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveyshuollon palvelut. Lisäksi kannustamme henkilöstöämme pitämään huolta itsestään tarjoamalla erilaisia liikuntamahdollisuuksia sekä terveysohjelmia –ja kampanjoita.
  • Vapaat ja joustot: Ymmärrämme eri elämäntilanteita, jotka saattavat vaatia erityisjärjestelyjä.
  • Tapahtumat ja verkostot: Tarjoamme mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen erilaisten tapahtumien merkeissä. Joihinkin tapahtumiin myös työntekijöidemme perheenjäsenet ovat tervetulleita. Lisäksi tuemme henkilöstömme verkostoitumista, kuten nuorten ryhmän toimintaa.