CGI työnantajana

Panostamme henkilöstön asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen

Meille on tärkeää, että asiakkaidemme parissa työskentelee asiantunteva, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö. Toimintamme tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työyhteisön avointa vuorovaikutusta sekä henkilöstön kehittämistä ja hyvinvointia.

Olemme aidosti globaali yritys, jolla on toimintaa 40 maassa. Huippuasiantuntijaksi tai esimieheksi kasvamiseen on mainiot mahdollisuudet. Monipuolisilla koulutusohjelmilla sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman avulla osaamista voidaan rakentaa askel askeleelta kohti tiettyä tavoitetta.

Aktiivista asiantuntemuksen ja osaamisen kehittämistä

Tuemme monin tavoin henkilöstön työssä kehittymistä. Osaajamme pääsevät hyödyntämään potentiaalinsa, kehittymään työssään ja sitä kautta vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa. Kannustamme osaamisen kehittämiseen erilaisin koulutusohjelmin sekä tarjoamalla mahdollisuuden kehittyvään uraan ja tehtäväkiertoon. CGI:ssä viihtyy monen alan ammattilaisia ja arvostamme henkilöstömme monipuolista koulutus- ja työtaustoja. Mutta kaikkia yhdistävät tietyt vahvuudet: halu sitoutua asiakastyöhön, kyky työskennellä muiden kanssa ja oppia heiltä sekä halu kehittää omaa osaamistaan.

Innovatiivista ajattelua ja luovuutta

Rohkaisemme elinikäiseen oppimiseen sekä uusien ideoiden ja innovaatioiden syntymiseen. Jokainen voi omalla työpanoksellaan auttaa CGI:tä sekä asiakkaitamme menestymään. Olemme yhteistyöorganisaatio, jossa parhaita käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja jaetaan ja hyödynnetään maailmanlaajuisen osaajaverkoston kautta. Palkitsemme hyvistä saavutuksista, erinomaisista suorituksista ja arvojemme mukaisen yhteistyön edistämisestä.