Jaa

Payments360®

Ketterämpää ja luotettavampaa rahansiirtoa

Tarve

Asiakkaat haluavat mahdollisuuden ostaa mitä tahansa, maksaa kenelle tahansa ja hoitaa pankkiasioita milloin tahansa. Mobiilikauppa ja muut käänteentekevät teknologiat ja toimijat ovat vaikuttaneet asiakkaiden tarpeisiin. Muuttuneet tarpeet vaativat nopeaa innovointia ja asettavat rahoituslaitoksille paineita pärjätä kiristyvässä kilpailussa.

Markkinoiden vaatimuksiin vastaaminen vaatii joustavia maksupalveluita, jotka pystyvät käsittelemään kaikkia maksutyyppejä, mukautuvat kasvaviin massoihin, tarjoavat aidosti yhtenäisen globaalin palvelun, joka on räätälöity paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi, sekä erottelevat palvelutasoja eri asiakkaille.

Ratkaisumme

CGI Payments360™ on integroitu portfolio, joka koostuu ratkaisuista ja palveluista, jotka CGI on kehittänyt varta vasten tukemaan maksun elinkaaren aikana tapahtuvaa muutosta. Se tarjoaa modernin ja joustavan lähestymistavan monta toimijaa sisältävän maksuprosessin vakiinnuttamiseen sekä rahaliikenteen sanomanvälityksen parantamiseen, likviditeetin hallintaan ja watchlist-suodattamiseen.

Payments360

Tärkeimmät osat

 • Maksuliikenteen ratkaisut
  • CGI All Payments -ratkaisun hyvin hoidetut ja reaaliaikaiset palvelut tukevat suuria volyymeja ja auttavat yritystäsi vastaamaan markkinoiden ja asiakkaiden vaatimuksiin tärkeysjärjestyksessä edistäen samalla yrityksesi maksupalveluvisiota.
  • CGI:n BESS (Bank Electronic Support System) yhdistää sanomanvälitystoiminnot ja maksuja käsittelevät yksiköt yhteen sähköiseen järjestelmään ja sallii samalla toiveiden mukaan joko toimintojen keskittämisen tai hajauttamisen.
 • Rahaliikenteen sanomanvälitys
  • CGI:n Intelligent Gateway käyttää yhdyskäytävää erottamaan maksukanavan maksujärjestelmästä ja hyödyntää maksuaineiston muokkausta vastatessaan muuttuviin sääntelyvaatimuksiin.
 • Hallinnoidut palvelut
 • Watchlist-suodatusratkaisut
  • CGI:n HotScan -suodatusohjelmisto skaalautuu tarkastamaan kaikki maksut ja asiakastiedot, tarjoaa ilmoituksia watchlist-osumista ja noudattaa jatkuvasti kiristyviä sääntelyvaatimuksia.
  • HotScan-ohjelmiston Intelligent Self Learning (ISL) -moduuli muuttaa ratkaisun oppivaksi suodattimeksi, joka vähentää merkittävästi vääriä positiivia tuloksia ja lisää tehokkuutta säilyttäen samalla suodatuksen kattavuuden.
 • Likviditeetin hallinta
 • Järjestelmäintegraatiot ja testauspalvelut
 • Liiketoiminnan konsultointi
 • Testauspalvelut

Miksi CGI?

 • Vankka markkinaosaaminen ja toimialakokemus, maailmanluokan referenssit ja menestyksekäs maksupalvelualan ajatusjohtaminen
 • Laaja kokemus maksujärjestelmien pyörittämisestä, rakentamisesta ja muuntamisesta ilman häiriöaikaa
 • Toimivat etenemissuunnitelmat, jotka takaavat siirtymien sujuvuuden
 • Yhden pysäkin kauppa kaikille tuotteille ja palveluille, joita tarvitaan kokonaisvaltaisten maksuratkaisujen toimittamiseen
 • Yksi vastuupiste ja tuloksiin perustuvat sopimukset, joilla pienennetään asiakkaan kokemaa riskiä
 • Toimintamalli, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa ja paikallisiin tiimeihin, jotka tuntevat yrityksesi liiketoiminnan
 • Maailmanlaajuinen toimitusverkosto, joka tarjoaa kustannustehokkaita ja korkealaatuisia palveluvaihtoehtoja