Jaa

Helmi

Vastauksemme opintohallinnoinnin nykypäivän tarpeisiin

Helmi-järjestelmä sisältää kattavat toiminnallisuudet perusopetukseen ja toiselle asteelle. Helmi tarjoaa työvälineet koulutuksen sähköiseen suunnitteluun ja opetuksen järjestämiseen sekä oppilaitoksen arjen pyörittämiseen unohtamatta tärkeää oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. Helmi palvelee eri käyttäjäkuntia hallinnosta huoltajiin.

Oppilas- ja huoltajatietojen lisäksi Helmi-järjestelmästä löytyy kattavat toiminnot henkilöstön hallintaan, koulutus- ja palvelussuhdetietojen sekä palkkausperusteiden kirjaamiseen. Järjestelmässä on  tominnot muun muassa lukuvuoden suunnitteluun, opetukseen ilmoittautumiseen, koulukuljetusten järjestämiseen sekä raportointiin.

Viestintä on keskeinen osa Helmi-järjestelmää ja toimii kodin ja koulun välisen yhteistyön tärkeänä kanavana. Helmi tarjoaa työkalut poissaolojenseurantaan, tietojen hallintaan, ajankohtaiseen tiedottamiseen, arviointiin ja sen tukitoimiin, valintoihin sekä ajankohtaiseen viestintään niin koulun sisällä kuin opettajien, oppilaiden ja huoltajien välillä.

Hyödyt ammattilaiselle

  • selainpohjainen käyttöliittymä on helppo käyttää
  • pilvipalvelu – ei tarvetta omille palvelimille, kustannustehokkuus
  • yksi järjestelmä kattaa koko kokonaisuuden – räätälöitävissä oleva palvelu takaa asiakkaan tarvitseman kokonaisuuden tehokkaan käytön.
  • raportoinnin työkalu auttaa toiminnan kehittämisessä ja oikeiden päätösten tekemisessä

Hyödyt oppilaille ja vanhemmille

  • mobiilisovelluksella järjestelmään pääsee milloin ja missä tahansa
  • yksi portaali opetukseen ilmoittautumiseen, suunnitteluun ja viestintään