Jaa

CommunityCare360

Tulevaisuuden hyvinvointi kehittyy sairaalan seinien ulkopuolella

CommunityCare360 on CGI:n modulaarinen pilviratkaisu kotihoidon tarpeisiin. Mobiili ratkaisu tehostaa asiakkaiden ja perheenjäsenten, hyvinvoinnin, sosiaalitoimen ja kotihoidon ammattilaisten sekä hallinnon välistä kommunikaatiota ja toimintaa ja edesauttaa eri tahojen välistä yhteistyötä.  

Me uskomme asiakaskeskeiseen hoitoon ja hyvinvoinnin sekä sosiaalitoimen eri tahojen ja järjestelmien yhteistyöhön. Haluamme osaltamme olla varmistamassa, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja huomion silloin kun sitä tarvitaan ja siellä missä sitä tarvitaan palveluntarjoajasta riippumatta. 

Eri toimijoiden ja asiakkaan yhteistyön ja kommunikaation avulla lukemattomat sosiaalitoimen ja hyvinvoinnin moduulit kytkeytyvät toisiinsa ja palvelukokonaisuuksien toimittaminen myös kotioloissa mahdollistuu. Perinteisiä kotihoidon palveluja mobilisoimalla on mahdollista saavuttaa jopa 67 % kasvu ajassa, joka työntekijöillä on varattavissa asiakaskäynneille. Paremmin kytkeytyneillä toiminnoilla ja osallistamalla potilaat oman sairauden seurantaan paremmin on mahdollista vähentää ei-kiirrellisiä päivystyskäyntien määriä ja sairaalakäyntien kestoa merkittävästi. Myös avustetun asumisen palveluita (living as a service) on mahdollista tarjota entistä laajemmin toimintojen kytkeytymisen myötä. 

Uusimpien mobiiliteknologioiden, pilvipalvelujen ja tehokkaiden integraatioiden ansiosta CommunityCare360 on ratkaisu, joka tehostaa ja virtaviivaistaa hyvinvoinnin ja sosiaalitoimen prosesseja sekä parantaa asiakasturvallisuutta. CommunityCare360 tarjotaan käyttövalmiina pakettina, joka on helppo integroida nykyjärjestelmiin ilman investointeja.

Hyödyt

  • asiakaskäynteihin käytettävissä oleva aika lisääntyy, kun työnohjaus ja työmääräysten käsittely tapahtuu mobiilisti

  • sairaalakäyntien kesto lyhenee asiakkaan omahoidon uusien mahdollisuuksien myötä

  • pitkäaikaissairaan perheenjäsenet ja tuttavat saavat myös paremman näkyvyyden potilaan terveystietoihin potilaan niin halutessa, sekä tehostetumman kontaktointikanavan terveydenhuollon tahoon.