Teollisuus
Jaa

C9000

Valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä

C9000-ratkaisu on komponenttipohjainen kokonaisratkaisu, josta yritys voi hankkia käyttöönsä tarvitsemansa osat. Ratkaisu soveltuu tilausohjautuvan, omia tuotteita valmistavan ja alihankintaa harjoittavan yrityksen tarpeisiin. Ratkaisua on toimitettu muun muassa metalli-, muovi-, kumi-, puu- ja suunnitteluteollisuuden toimialoille.

C9000-ratkaisu sisältää kattavat ja muokattavat raportit sekä tulosteet useilla eri kielillä. Ratkaisussa on graafiset työkalut kuormituksen ja kannattavuuden seurantaan.

C9000- ratkaisussa on tehokkaat ja nykyaikaiset ominaisuudet tuotteiden kannattavuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja hallinta on helppoa kattavalla kokonaisratkaisulla.

C9000 Tuotannonohjaus

 • Tukee tarjous-tilaus-toimitus-laskutus-jälkilaskenta-toimintoketjun prosesseja
 • Helposti muokattava, selkeä tuotannonseuranta graafisesti ja numeerisesti
 • Mahdollistaa tuotteiden hinnoittelun simuloivan katelaskennan avulla, lisäten töiden kannattavuutta
 • Kerää töiden historia- ja jälkilaskentatietoja
 • Mahdollistaa vanhojen tietojen hyödyntämisen ja jäljitettävyyden
 • Tehostaa kapasiteetin/kuormituksen hallintaa ja seurantaa
 • Siirtää kaupalliset asiakirjat sähköisessä muodossa (EDI/OVT, Internet) eri yritysten välillä
 • Tukee verkottunutta liiketoimintaa
 • Sisältää järjestelmään suoraan integroidun Asiakkuudenhallinnan, CRM

C9000 Materiaalihallinto

 • Sisältää ostotoiminnan ja varastoinnin valmistuksesta lähettämöön
 • Yhteys tuotannon tarvelaskentaan nopeuttaa hankintoja sekä helpottaa tavaran seurantaa ja valvontaa
 • Tukee viivakoodien hyödyntämistä materiaali-toiminnoissa
 • Mahdollistaa ostojen ja materiaalien jäljitettävyyden

C9000 Tiedonkeruu

 • Kerää töiden toteutuma- ja jälkilaskentatietoja
 • Mahdollistaa reaaliaikaisen työnkulun- ja kustannusseurannan
 • Hyödyntää viivakoodeja tietojen tallennuksessa
 • Mahdollistaa laatukustannusten raportoinnin

C9000 Taloushallinto

 • Kaikki yrityksen taloushallinnon rutiinit 
 • Integroituu C9000 tuotannonohjaukseen, materiaalihallintoon ja tiedonkeruuseen
 • Sisältää pankki- ja rahoitusyhtiöliittymät sekä e-Laskut
 • Voidaan täydentää integroidulla Sonet Premium kirjanpidolla ja ostolaskujen sähköisellä kierrätyksellä