Toiminnanohjaus

Lataa eKirja Toiminnanohjaus liiketoiminnan muutoksessa

Miten toiminnanohjaus muuttui kasvun jarrusta liiketoiminnan ajuriksi?

Lataa eKirja Määrääkö muutos vai sen johtaja?

Yhä useammassa yrityksessä IT-johtajasta on tullut muutosjohtaja. Liiketoiminnan tehostaminen, yrityksen kasvu ja uudet liiketoimintamallit: IT:n ja tehokkaan toiminnanohjauksen merkitys näihin kaikkiin voi olla ratkaiseva. IT-strategia on yhä tiukemmin osa liiketoiminnan kehitystä.

Yritysjohdolla on nyt kaksi merkittävää haastetta:

  1. Tunnistaa tilanteet, joissa yrityksen IT-infra kaipaa pikaista kehittämistä. 
  2. Nähdä proaktiivisesti, mihin suuntaan järjestelmiä tulisi kehittää, jotta yrityksen kilpailukyky olisi turvattu tulevaisuudessakin.

CGI:n toiminnanohjauksen asiantuntijat kirjoittivat eKirjan, joka avaa IT-järjestelmien roolia liiketoiminnassa silloin, kun tavoitteena on voimakas kasvu, asiakaskokemuksen kehittäminen tai vastaaminen markkinatilanteen muutoksiin.

eKirja pureutuu mm. seuraaviin teemoihin:

  • Yrityksen muutostilanteet, jotka haastavat IT-järjestelmiä 
  • Raportoinnin ja reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen merkitys johtamiselle
  • Digiajan teknologiat ja integraatiot uuden liiketoiminnan ja ansaintamallien kehittämisessä
  • Yrityksen arvoketjun tehostaminen ja kehittäminen
  • Miten myös teollisuusyritys voi luoda asiakaskokemuksesta kilpailuedun

Kirjasta hyötyvät kaikki, joiden toimenkuvaan liittyy yrityksen kasvu ja sen mahdollistaminen.


Saat eKirjan (pdf) maksutta täyttämällä oheisen lomakkeen. Kirja on tilaajille maksuton.