SAP S/4HANA

Innovatiivinen, nopea suunnittelu ja ennustaminen auttavat löytämään uusia liiketoimintamalleja.

SAP S/4HANAn yksinkertaiset liiketoimintamallit tehostavat ja ketteröittävät yrityksen toimintaa digitaalisessa ympäristössä. Muistinvaraisen alustan avulla saat reaaliaikaista tietoa ja muutat taloushallinnon prosesseja dynaamiseksi. Keskitetty tieto (single source of truth) transaktioiden ja analytiikan välillä virtaviivaistaa ja nopeuttaa datan kiertoaikaa ja yhteensovittamista.

Yksinkertaiset liiketoimintamallit tehostavat toimintaa

SAP S/4HANA yksinkertaistaa ja luo uusia liiketoimintamalleja luomalla yhteyden ihmisten, laitteiden ja liiketoimintaverkostojen välille. Muistinvarainen alusta takaa tiedon reaaliaikaisuuden, mikä mahdollistaa liiketoiminnan muutosten ennakoimisen ja liiketoimintaprosessien dynaamisen muuttamisen. Innovatiivinen, nopea suunnittelu ja ennustaminen yhdistettynä ennakoivaan analytiikkaan auttaa löytämään uusia liiketoimintamalleja sekä arvioimaan niiden välittömät vaikutukset yrityksen tulokseen. 

Liiketoimintamalleja yksinkertaistamalla voidaan saavuttaa

  • ennakoitavuutta
  • nopeasti havaittavia tuloksia
  • pienemmät liiketoiminnan riskit

S/4HANA Assessment työkaluna uuden teknologian käyttöönotossa

CGI:llä on pitkä ja laaja kokemus SAP-palveluista. Tuemme asiakkaamme siirtymistä S/4HANA-ympäristöön ketterällä toimittamisstrategialla, jonka pohjana on asiakkaalle tehtävä kartoitus- ja hyötyanalyysi ympäristön käyttöönotosta sekä sen hyödyistä ja muutoksista asiakkaan teknisessä ja strategisessa ympäristössä. Huolellisella kartoituksella ja hyötyanalyysilla vähennämme asiakkaamme riskiä ja ennakoimme siirtymisen vaiheita, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaallemme oikean vaihtoehdon edetä käyttöönoton kanssa. 

CGI:n S/4HANA Assessment jakaantuu kolmeen vaiheeseen, joissa arvioimme asiakkaamme nykyisen ympäristön haasteet ja mahdollisuudet. Asiakaskohtaisesti tarkastelu voidaan tehdä joko liiketoiminnan kehittämisen tai teknologian ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Assessmentin tavoite ja lopputulos on asiakkaalle tuottamamme business case, jonka pohjalta hahmottuu tarpeet uudelle teknologialle tai vanhan kehittämiselle. Tuottamamme materiaali on toiminut useissa tapauksissa kilpailutuksen sisällön pohjana asiakkaallamme. 

Olemme Suomen ensimmäinen S/4HANA-toimittaja ja CGI:n Assessment-analyysi on testattu useilla eri toimialoilla. Uuden teknologian tuntemus yhdistettynä vankkaan toimialatuntemukseemme takaa parhaat mahdolliset edellytykset asiakkaamme liiketoiminnan prosessien kehittämiselle. 

IT-hankkeissa voi onnistua! 

Jos toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen sydän, ERP-uudistus on kuin sydämensiirto. Kuten leikkaussalissa, myös IT-hankkeissa onnistumisen avain on toimivassa tiimityössä. ERP-päivitys alkaa olla ajankohtainen monelle suomalaisyritykselle, sillä SAPin edellisen sukupolven tuki loppuu vuonna 2025. 

Lue, miten Raisio avasi Suomen SAP S/4HANA -aikakauden ja miksi Helsingin yliopisto valitsi CGI:n uudistamaan talousjärjestelmänsä SAP S/4HANAan