Toiminnanohjaus

Toiminnan- ja valmistuksenohjaus (ERP, MES)

Toiminnanohjaus on liiketoiminnan ydin

Toiminnanohjaus on yrityksen toiminnan sydän ja huolehtii, että ydintoiminnot rullaavat sujuvasti läpi arvoketjun ostoista aina valmiin tuotteen tai palvelun toimittamiseen loppuasiakkaalle. Siksi tiedon on oltava helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä – kenttähenkilöstön arjesta aina ylimmän johdon raportointinäkymiin asti.

Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä tukee palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Tämä edellyttää toiminnanohjaukselta saumatonta integraatiota täydentäviin palveluihin ja monikanavaiseen asiointiin sekä kykyä tämän kokonaisuuden innovatiiviseen hyödyntämiseen.

Digitalisaation avulla kilpailuetua toiminnanohjaukseen

  • Asiakaskeskeisyys: Mobiilipäätteiden ja muiden älykkäiden laitteiden ansiosta henkilöstöllä on käytössään toiminnanohjauksen tarjoamat tiedot ja palvelut reaaliaikaisesti suoraan asiakasrajapinnassa
  • Tiedon läpinäkyvyys: Henkilöstöllä on käytössään kaikki omissa työtehtävissä tarvittavat tiedot, dokumentit ja analyysit helposti hyödynnettävässä muodossa. Tietoa voidaan jakaa ketterästi kollegoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.
  • Joustavuus ja laiteriippumattomuus: Toiminnanohjausjärjestelmään on pääsy ajasta ja paikasta riippumatta, käyttäjälle luontevalla päätelaitteella.
  • Automaation hyödyntäminen: Toistuvat rutiinitehtävät automatisoidaan, jotta henkilöstö voi keskittyä parhaiten lisäarvoa tuottaviin tehtäviin

Integraatiot laajentavat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöalaa

Sen sijaan, että toiminnanohjausjärjestelmää laajennetaan mahdollisimman monelle osa-alueelle, on oleellisempaa huolehtia reaaliaikaisista ja avoimista rajapinnoista sekä liitettävyydestä ulkoisiin palveluihin ja sovelluksiin. Pilvipalvelut, kuten esimerkiksi monet CRM- ja verkkokaupparatkaisut, muodostavat yhdessä toiminnanohjausjärjestelmän kanssa saumattoman sovelluskokonaisuuden. Käyttäjille palvelupohjainen lähestymistapa tarkoittaa helppokäyttöisyyttä, lisääntyvää rutiinisuoritusten automatisointia sekä ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatonta toimintamallia.

Toimitamme toiminnanohjauksen ratkaisuja lukuisille eri toimialoille sekä perinteisesti että SaaS- tai Pilvipalveluina. Teknologiat valitsemme tapauskohtaisesti. Ratkaisuissa käytämme sekä omia tuotteitamme (esim. PoweredCGI Profio360 ja Sonet), että SAP-, Microsoft Dynamics AX- ja Microsoft Dynamics NAV -ohjelmistoja.

Olemme panostaneet jo pitkään asiakkaidemme kilpailukyvyn kasvattamiseen valmistuksenohjausratkaisujen (MES) avulla. Konsultoimamme ja toimittamamme ratkaisut automatisoivat teollisuuden prosesseja, parantavat toiminnan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä lisäävät muutosvalmiutta nopeatempoisilla globaaleilla markkinoilla.

Ota yhteyttä, katsotaan yhdessä, millainen toiminnanohjauskokonaisuus on yrityksesi tarpeisiin se sopivin!

Lataa eKirja Määrääkö muutos vai sen johtaja?