tietoturva

Tietoturvakonsultointi

Asiantuntijamme auttavat tietoturvahaasteissa

Kansalliset ja kansainväliset turvallisuusvaatimukset kiristyvät. Uhkakuvat kehittyvät nopeammin ja monisäikeisemmiksi. Turbulentin tilanteen hallitseminen edellyttää ajan tasaista tilannekuvaa, riskien hallintaa ja kykyä vastata tiukentuviin vaatimuksiin. Jopa ennakointia.

CGI:n asiantuntijat tukevat yrityksiä ja organisaatioita pienissä ja isoissa tietoturvahaasteissa. Toimeksiannot voivat vaihdella muutaman päivän selvityksistä tai korjauksista jatkuvaan läsnäoloon. 

Toimimme tietoturvan eri osa-alueilla

Esimerkkejä asiantuntija- ja konsultointipalveluistamme:

  • tietoturvan riskiarvioinnit
  • tekninen tietoturvakonsultointi, esimerkiksi arkkitehtuureihin, tietoverkkoympäristöihin, fyysiseen turvallisuuteen ja ohjelmistojen haavoittuvuustestaukseen liittyen
  • hallinnolliset tietoturvapalvelut, esimerkiksi riskiarvioiden, suunnitelmien, ohjeistuksien ja auditointien toteuttamiseen liittyen
  • henkilöturvallisuuteen yksilötasolla tähtäävä koulutus, jonka kautta henkilöstö oppii  toimimaan haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • tietoturvatarkastukset.

Kehitämme viranomaisten kanssa julkisen hallinnon tietojärjestelmien turvallisuustoimintaa. Huomioimme kansalliset ja kansainväliset standardit ja tietoturvavaatimukset, kuten VAHTI-ohjeistukset ja kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI).

Riippumatta siitä, toimitetaanko tietoturvapalvelumme osana kokonaisvaltaista ulkoistusta vai yksittäisenä tietoturvaratkaisuna, autamme asiakkaitamme täyttämään oman toimintansa vaatimukset ja turvaamaan oman toimintansa jatkuvuuden.