tietoturva

Kyberturvallisuuskeskus (SOC)

Ympärivuorokautista kyberturvallisuuden valvontaa ja suojausta

Kyberturvallisuuskeskus on palvelukeskus, jossa yrityksiä ja julkishallintoa valvotaan ja suojataan kiihtyvällä tahdilla yleistyviltä kyberhyökkäyksiltä. Kyberturvallisuuskeskuksessa sertifioidut tietoturva-asiantuntijat valvovat verkossa ja tietoliikenteessä ilmeneviä uhkia, hyökkäyksiä ja haittaohjelmia sekä huolehtivat kyberpuolustuksen käytännön toimenpiteistä.

Globaalin verkoston avulla näkyvyys kyberturvallisuusuhkiin

CGI:llä on maailmalla lukuisia kyberturvallisuuden palvelukeskuksia, joista uusin on avattu Suomeen. Uhkat eivät tunne maantieteellisiä rajoja. Siksi sensoreita pitää olla hälyttämässä joka puolella maailmaa, jotta liiketoimintaa on mahdollista suojella aidosti proaktiivisesti.

Suomen kyberturvallisuuskeskus on paikallisesti miehitetty 24/7/365, mutta sen lisäksi suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden käytettävissä on koko globaali asiantuntijaverkostomme. Suomen kyberturvallisuuskeskus on tarkoitettu palvelemaan myös muita Pohjoismaita, ja se hyödyntää CGI:n tilannetietoja sekä asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

CGI vastaa lukuisten yritysten ja julkisorganisaatioiden kyberturvallisuudesta eri maissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Globaalin palveluverkoston avulla CGI:llä on 360-asteinen näkyvyys teknologisiin, liiketoiminnallisiin ja juridisiin kyberturvallisuusuhkiin. Vahvoihin maayhtiöihin perustuva paikallinen läsnäolo mahdollistaa nopean reagoinnin turvallisuuspoikkeamiin sekä julkisten palvelujen ja yritysasiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollisimman pienin häiriöin.