Tietomuunnospalvelut

Tehokkaat ja riskittömät tietomuunnospalvelut 

Tietomuunnospalvelut (Data Migration Services) ovat

  • integraatioiden reaaliaikaisia tai ajastettuja tietomuunnoksia
  • teknisiä tietokantojen versiotasonnostoja tai alustavaihtoja sekä
  • tietokantojen konvertointeja.

Toteutetut ratkaisut vaativat aina hyvin suunnitellut ja läpiviedyt projektit, joissa CGI:n tietomuunnosten viitekehys ja prosessiohje takaavat tehokkaan, laadukkaan, riskittömän ja kustannustehokkaan toteutuksen. Tietomuunnosten suunnittelun tärkeitä lähtökohtia ovat toteutusstrategiasta päättäminen sekä erilaisten vaihtoehtojen analysointi.

Tietomuunnospalveluja erilaisiin tarpeisiin

Laaja asiantuntijaverkostomme on erikoistunut laadukkaiden ja riskittömien tietomuunnospalvelujen toteuttamiseen. Teemme tapahtumapohjaisia tai reaaliaikaisia tietomuunnoksia, jotka kaikki toteutetaan testattujen menetelmäohjeiden ja välineiden (Informatican, Tibcon, Windows SQL Server, Oracle) avulla. SOA palveluarkkitehtuuriin perustuvien järjestelmien reaaliaikaisen tiedonsiirron ratkaisuna käytämme yleisimpiä palveluväylätuoteratkaisuja, kuten Oracle Service BUS. Tarjoamme lisäksi avoimiin ratkaisuihin perustuvia (JBOSS) tietomuunnospalveluja sekä keskisuurten että pienten yritysten tarpeisiin.

Siirtyminen pilvipalveluihin tai avoimiin järjestelmiin lisää tietokantamuutoksia

Tarjoamaamme kuuluvat myös tekniset tietokantojen versiotasonostot sekä tietokanta-alustojen vaihdot.  Tyypillisiä asiakkaillemme toteutettuja palveluja ovat tietokantojen siirrot pilvipalveluihin ja avoimiin järjestelmiin. Kun pilvipalvelut ja avointen järjestelmien käyttö lisääntyvät, lisääntyvät samalla tarpeet ja vaatimukset datamigraatioille ja sen erilaisille toteuttamistavoille.

Tietokantojen konvertoinnilla kokonaisvaltaista tiedonhallintaa

Yksi keskeisimmistä osaamisalueistamme on tietokantojen mallinnus ja optimointi, jonka tavoitteena on tiedonvälityksen ja järjestelmien sisäisen toiminnan tehostaminen, tietokantojen rakenteen optimointi tai tietokantojen tietosisällön yhdistäminen ja järkeistäminen.  Konvertointi mahdollistaa kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan, joka tähtää mastertiedon keskittämiseen, tiedon parempaan hallittavuuteen, saatavuuteen ja oikeellisuuteen riittävää tietoturvaa unohtamatta.