Rakentaminen

Yhdistämme koko rakentamisen verkoston

CGI on globaali toimija, jolle rakennustoimiala on yksi kärkihankkeita. Meiltä löytyy tarvittava osaaminen koko rakentamisen elinkaarelle. Tarjoamme ajantasaista ja laadukasta tietoa rakennushankkeessa olevien toimijoiden kesken, joka tarkoittaa tiedon laatua ja hallintaa koko arvoketjuun kaavoituksesta lähtien.

Saat meiltä rakentamisliiketoimintaasi tukevat kokonaisratkaisut, olipa kyse rakennusluvista, toimittajarekisterien hallinnasta, mobiilityökalujen käytöstä työmaalla tai sosiaalisen median hyödyntämisestä tarvekartoituksessa.

Rakennusteollisuus - Ekosysteemi

Ota tuottavuushyppy rakentamiseen digitalisaation avulla

Digitaalinen murros on suuri mahdollisuus rakentajalle, joka haluaa pysyä kilpailun kärjessä huomennakin. Ota tuottavuushyppy kanssamme. Löydät meiltä ratkaisut nykyaikaiseen palveluliiketoiminnaksi muuttuneeseen rakentamiseen, jossa yhteistyöverkostot ja rakennuksen elinkaaren hallinta ovat keskeisessä roolissa.

Rakentamisessa käytetään edelleen projektinhallinnan työkaluja, jotka eivät toimi yhteen. Tarvittava tieto on usein hajallaan ja virheellistä, ja sitä välitetään osittain manuaalisesti. Samaan aikaan tilaajat vaativat tietomallien käyttöä, sääntely ja viranomaisraportointi lisääntyvät ja sanktiot kovenevat. Myös CE-merkinnät ovat lisänneet rakentamisen vaatimuksia. Lisäksi projektin tehokas hallinta vaatii ajasta ja paikasta riippumattoman tehtävien seurannan ja niihin reagoinnin.

Rakentamistoimialan kanssa kehitetty projektihallinnan kokonaisratkaisu

Autamme tiedon hallinnassa ja välityksessä eri organisaatioiden välillä. Huolehdimme tiedon saatavuudesta ja laadusta ja tarjoamme ratkaisut koko rakentamisen elinkaareen ja yhteistyöverkostoon. Teemme yhteistyötä rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Meiltä löydät vahvaa toimialaosaamista pientaloteollisuudesta uudis- ja korjausrakentamiseen. Olemme mukana myös rakentamistuoteteollisuudessa.

Nostamme tuottavuuttasi keskimäärin 20 prosenttia. Rakentamisen tuottavuus syntyy laadukkaasta informaatiosta, sen hallinnasta ja välityksestä samoin kuin automatisoiduista prosesseista:

  • Toimitusketjun läpinäkyvyys
  • Logistiikan optimointi
  • Tehtävien ennakkosuunnittelu ja niiden raportointi mobiilisti
  • Työmenetelmien kehitys ja seuranta
  • Tietomallien käyttö projektien toteutuksessa

CGI:n tarjonta rakentamisen toimialalle