Prosessi- ja elintarviketeollisuus

Ratkaisut toiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen 

Prosessi- ja elintarviketeollisuuden näkymät eroavat jonkin verran toisistaan toimialasta riippuen. Yritykset toimivat kuitenkin merkittävän taloudellisen paineen alaisena, jossa tarve toiminnan tehostamiselle on suuri.

Ennakoimalla yritys voi tunnistaa omaan toimintaansa vaikuttavat muutokset ja toteuttaa muutosten vaatimat toimenpiteet ajoissa. Tiedon ja teknologian rooli muutosten tunnistamisessa on keskeinen.

Menestymisen edellytyksenä nopeat tilaus-toimitusketjut

Etenkin elintarviketeollisuudelle ovat tyypillisiä hyvin nopeat tilaus-toimitusketjut. Tilausten ja toimitusten käsittely täytyy olla tehokasta ja luotettavaa. Lisäksi alan toimijat ovat vastuussa siitä, että elintarvikkeet, rehut ja näiden raaka-aineet pystytään jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Tämä asettaa käytössä oleville sovelluksille erityisvaatimuksia.

Elintarviketoimialalla tarvitaan ratkaisu, jonka avulla päivittäiset rutiinit voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti. Toiminnan kehittämiseen tarvitaan lisäksi monipuolista tietoa tuote- ja asiakaskannattavuudesta.

Me CGI:llä ymmärrämme elintarviketeollisuuden ekosysteemin ja raaka-ainekaupan prosessin, ja tarjoamme toimialan erityisvaatimuksiin vastaavat ratkaisut. Lue, miten olemme auttaneet Olvia sujuvoittamaan asiointia, tehostamaan tilausprosessia ja parantamaan asiakaskokemusta ja Raisio-konsernia ottamaan ensimmäisenä Suomessa käyttöön uuden sukupolven SAP S/4HANA -toiminnanohjausratkaisun.

Kattava ratkaisuvalikoima toimialan tarpeisiin

CGI tarjoaa osaamisen ja ohjelmistot prosessi- ja elintarviketeollisuuden yritysten toiminnan kehittämiseen, mutta sen lisäksi saat meiltä lisäarvopalvelut niin tuotannonohjaukseen, konseptointiin, tuotekehitykseen kuin myyntiinkin.

Ratkaisuidemme avulla asiakasyrityksemme voivat kasvattaa kilpailukykyään, välttää virhehankinnoista koituvat lisäkustannukset ja pienentää toimintansa riskejä.