Sovellushallinta

Testauspalvelut

Hallitse testausta - paranna sovellusten laatua

Alueen haasteet

Sovellus- ja järjestelmätuottamisessa tunnistetaan usein haasteet, jotka vaikeuttavat testauksen parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä. Haasteet voivat johtaa siihen, että strategisia hyötyjä ei saavuteta, tuotteen laatu huononee ja kustannukset sekä riskit nousevat.

Alueen haasteita voivat olla esimerkiksi:

 • Tuoteriskejä ja vaatimuksia ei testata, koska testaustyövälineet ja osaaminen ovat puutteellisia omassa organisaatiossa.
 • Tuhansien käyttäjien generointi suorituskykytestausta varten kustannustehokkaasti.
 • Testiautomaatiota ei tehdä suunnitellusti, testiautomaation kustannukset nousevat ja hyötyjä ei saavuteta.
 • Testausta ei ole suunniteltu tai johdettu, ja testaus kohdistuu vaiheisiin, joissa on hyvin kallista tehdä korjauksia tai muutoksia.
 • E2E-prosessien toimivuutta ei testata, kun kokonaisvastuuta ei ole.

Palvelumme

CGI:n testauspalvelut ovat ratkaisu asiakkaidemme haasteisiin.
CGI:n testausyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaista testauspalvelua sisältäen:

 • Testauspolitiikka ja -strategia organisaatiotasolla
 • Testauksen kehittämisen
 • Testaussuunnittelun ja -hallinnon hanketasolla
 • Testauksen valmistelun ja ajot
 • Testauksen automatisoinnin
 • Testauskoulutuksen
 • Testaustyövälineet

CGI auttaa asiakkaitaan riski- ja vaatimuspohjaisen analyysin avulla tunnistamaan laatupiirteet joihin testaus tulisi kohdistaa, sekä niihin liittyvät testaustyypit (toiminnallinen testaus, suorituskykytestaus jne). Palvelumme kattavat kaikki ISO 25010 –standardin mukaiset laatupiirteet: Toiminnallinen sopivuus, tehokkuus, yhteensopivuus, käytettävyys, luotettavuus, turvallisuus, ylläpidettävyys sekä siirrettävyys.

CGI:n testaustarjonta kohdistuu kaikkiin testaustasoihin: komponenttitestaus, järjestelmätestaus, hyväksymistestaus. Kokonaisvaltaiset testauspalvelut ja testauspalvelut, jotka ovat kohdistettu tiettyyn testitasoon, mahdollistavat strategiset hyödyt ja parantavat tuotteen laatua vähentäen kustannuksia ja riskejä.

Testauspalveluamme täydentää kattava testityökalujen tarjonta, sisältäen testauksen hallinnan, testiautomaation sekä suorituskykytestauksen välineet. Työkalujen avulla CGI varmistaa, että testausprosessi on hallittu ja kaikki tarvittavat testit voidaan suorittaa.

Testaustarjontamme soveltuu asiakkaidemme hankkeisiin ja palveluihin, joissa käytetään perinteistä projektihallintamenetelmää (vesiputousmalli) sekä niihin, joissa käytetään ketteriä projektihallintamenetelmiä kuten Scrum-mallia. Palvelumme kattavat räätälöityjen sovellusten testaamiseen sekä tuotepohjaiset ratkaisut.

Lähtökohtaisesti CGI käyttää omia testausmenetelmiä ja prosesseja toimituksessa. Vaihtoehtoisesti  voi noudattaa myös asiakkaan omia menetelmiä ja prosesseja. Tämän lisäksi toiminnanohjaushankkeissa (ERP) noudatamme esimerkiksi SureStep-metodologiaa (Microsoft Dynamics) tai ASAP-metodologiaa (SAP).

Hyödyt asiakkaalle

Testauspalvelujen kautta asiakkaamme saavat seuraavia etuja:

 • Selkeä testausorganisaatiomalli, joka mahdollistaa vaatimusten ja riskien testaamisen kustannustehokkaasti
 • Laadun parantaminen (vähemmän virheitä tuotannossa, tehokkaampaa testausta prosessiparannusten takia)
 • Suorituskykyriskit on testattu skaalattavaa testauspalvelua vasten, jossa on suoritusperusteinen hinnoittelumalli (vähemmän kiinteitä kustannuksia, ennustettavat kustannukset)
 • Testaus tarkentuu priorisoituihin vaatimuksiin ja riskeihin
 • Virheiden ja epäselvyyksien havainnointi sekä korjaus varhaisessa vaiheessa (vähentävät kustannuksia)

Toimitusmallit

CGI:n testauspalvelut toimitetaan time & material -pohjaisesti (T&M), kiinteähintaisena tai palveluhinnoitellunmallien mukaisesti. 

Miksi CGI?

CGI erottuu kilpailijoistaan tarjoamalla:

 • Syvällistä liiketoiminta- ja toimialaosaamista sekä teknistä testauspalveluiden asiantuntemusta
 • Riskeihin ja vaatimuksiin perustuvan testauksen
 • Globaalin toimitusmallin, jolla voidaan vähentää kustannuksia ja nopeuttaa toimitusta
 • Testaushallinnon, testausautomatisoinnin ja suorituskykytestauksen välineet
 • Testausosaamista Suomessa, nearshorena sekä offshorena
 • Erinomaisen asiakastyytyväisyyden