Sovellushallinta

Sovellusten kehittämisen ja ylläpidon ulkoistaminen

Tehokkaiden järjestelmien rakentaminen ja käyttäminen

Sovellusten kehittämisen ja ylläpidon ulkoistaminen on hyväksi todettu ratkaisu, jolla yritykset voivat vähentää kustannuksiaan merkittävästi, parantaa sovellustensa suorituskykyä, vakautta ja käytettävyyttä jatkuvasti, nopeuttaa käyttöönottoa ja vapauttaa henkilöstöä strategisten aloitteiden toteuttamiseen. CGI toimittaa sovellusten kehittämisen ja ylläpidon palveluja suurille yrityksille ympäri maailman. Ulkoistettujen palvelujen ansiosta yritykset voivat rakentaa ja käyttää tehokkaasti suorituskykyisiä sovelluksia ja järjestelmiä, jotka vastaavat liiketoimintatarpeita, parantavat investointien tuottoa ja tuovat kilpailuetua.

Ulkoistamismallimme ainutlaatuiset piirteet

Sovellusten kehittämisen ja ylläpidon ulkoistamismallimme on kokonaisvaltainen: se kattaa ulkoistamissuhteen kaikki näkökohdat sekä sovellusten kehittämisen ja ylläpidon elinkaaren kaikki vaiheet. Mallillamme on esimerkiksi seuraavat ainutlaatuiset piirteet:

 • Asiakaskeskeinen hyvä tietohallintatapa varmistaa, että asiakas pystyy valvomaan toimintaa, aloitteet sopivat yhteen liiketoimintatavoitteiden kanssa ja kustannuksia, toimintaa ja tuloksia seurataan tarkasti.
 • Palvelutasosopimukset määrittelevät selkeästi odotukset, mittaavat tuloksia ja mahdollistavat halutut tulokset.
 • Luokkansa parhaat prosessit ja työkalut takaavat tuottavuuden, korkean laadun, jatkuvan kehityksen ja asiakastyytyväisyyden.
 • Globaali toimitusmalli tarjoaa kotimaan, naapurimaiden ja kaukomaiden toimitusten parhaan yhdistelmän, jolla voidaan vähentää kustannuksia ja nopeuttaa toimitusta, sekä paikalliset vastuulliset tiimit, joilla on tukenaan kansainväliset resurssit.
 • Luokkansa paras siirtoprosessi varmistaa tehtävien ja henkilöstön joustavan siirtymisen CGI:lle, antaa asiakkaalle mahdollisuuden valvoa toimintaa ja tarjoaa siirtyvälle henkilöstölle optimaaliset työskentelyolosuhteet ja uramahdollisuudet.

Miksi asiakkaat valitsevat CGI:n ulkoistamispalvelut?

Hyvä asiakastyytyväisyys todistaa, että CGI on sitoutunut vastaamaan asiakkaiden liiketoiminnan tarpeisiin. Asiakkaat arvostavat sovellusten kehittämisen ja ylläpidon ulkoistamispalvelujamme etenkin seuraavista syistä:

 • Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen vahvalla hallintomallilla: Varmistamme kokonaisvaltaisen palvelusuunnittelun, arkkitehtuurin kehittämisen suunnittelun ja erinomaisen toteutuksen avulla, että toimittamamme palvelut sopivat yhteen asiakkaan liiketoiminta- ja IT-strategioiden, toiminnan tavoitteiden ja investointipäätösten kanssa.
 • Merkittävät kustannussäästöt: CGI:n palveluilla saavutetaan kustannussäästöjä, kun tuottavuus ja laatu parantuvat ja toimitukset nopeutuvat. Asiakkaille jää enemmän aikaa ja varoja strategisia aloitteita varten.
 • Syvällistä liiketoiminta- ja toimialaosaamista sekä teknistä asiantuntemusta: Eri puolilla maailmaa sijaitsevissa osaamiskeskuksissamme työskentelevillä asiantuntijoillamme on syvällistä toimialoja, liiketoimintaa ja tekniikkaa koskevaa osaamista ja kokemusta, jonka ansiosta he voivat IT-palvelujen toimittamisen lisäksi tuottaa merkittävää strategista arvoa toimiala- ja asiakaskohtaisten tekijöiden avulla.
 • Tehokas sovellusvalikoiman rationalisointiSovellusvalikoimia koskevan yksityiskohtaisen arvioinnin, kehittämissuunnittelun ja säännöllisen raportoinnin avulla autamme asiakkaita tekemään merkittäviä investointipäätöksiä ja varmistamaan näin sovellustensa jatkuvan kehityksen ja loppukäyttäjien paremmat palvelut ja alentamaan samanaikaisesti kulujaan.
 • Liiketoimintatarpeita vastaavat ennustettavat kustannukset: Ulkoistamispalvelujemme ansiosta asiakkaat voivat parantaa toimintansa ja kustannustensa näkyvyyttä ja hallintaa samalla kun takaamme vastuullisen toiminnan ja tuloslähtöisen hinnoittelun.
 • Räätälöidyt siirto-ohjelmat: Ennakoivaan muutoshallintaan ja vahvoihin projektinhallinnan käytäntöihin perustuva siirto-ohjelmamme auttaa asiakkaita siirtymään joustavasti toimitusmalleihin, jotka on suunniteltu erityisesti heidän ympäristönsä ja mieltymystensä mukaisesti, mikä minimoi ydinliiketoimintoihin kohdistuvat vaikutukset.