Sovellushallinta

Sovellusmigraatiopalvelut

Selkeä suunnitelma saumatonta migraatiota varten

Liiketoiminnan muuttuvat olosuhteet ja tarpeet edellyttävät jatkuvaa valppautta, jotta tietojärjestelmät pysyvät ajan tasalla. Kun sovelluksia siirretään hyödyntämään uutta teknologiaa, yritys voi siirtyä eturintamaan ja säilyttää silti omat alkuperäiset liiketoimintatavoitteensa, mallinsa ja investointinsa. Sovellukset saavat uutta elinaikaa huomattavasti pienemmillä kustannuksilla kuin uudelleensuunnittelussa. Haasteena on löytää kumppani, jolla on tehokkaan sovellusmigraatiostrategian kehittämiseen ja virheettömään toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

CGI on jo yli 35 vuoden ajan tehnyt yhteistyötä asiakkaiden kanssa ympäri maailman ja hoitanut suuria ja projektikohtaisia migraatioaloitteita, jotka ovat parantaneet asiakkaiden kilpailuasemaa. Ymmärrämme vanhaa ja uutta teknologiaa sekä asiakkaidemme toimialan ja yritystoiminnan erityispiirteitä. Sovellusmigraatiopalvelujen asiantuntijamme tekevät läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotta näille voidaan suositella parhaat teknologiset ratkaisut, jotka edistävät yrityksen menestystä ja takaavat selkeän suunnitelman saumatonta migraatiota varten.

Sovellusmigraatiopalvelujen edut

CGI tarjoaa kokonaisvaltaisia sovellusmigraatiopalveluita, jotka tuottavat asiakkaidemme odottamat tulokset. Palveluillamme saavutetaan muun muassa seuraavat edut:

 • Saumaton migraatio liiketoimintoja häiritsemättä
 • Parempi tuottavuus
 • IT:n vähäisempi monimutkaisuus
 • Pienemmät kokonaiskustannukset
 • Mahdollisuudet hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Lyhempi markkinoilletuloaika
 • Parempi järjestelmän vakaus, suorituskyky ja mukautuvuus
 • Parempi turvallisuus

Sovellusmigraatiopalvelujen piirteet

CGI:n kokonaisvaltaiset sovellusmigraatiopalvelut kattavat koko migraation elinkaaren – aina suunnittelusta ja toteutuksesta testaukseen ja tukeen asti. Palveluillamme on muun muassa seuraavat tärkeät piirteet:

 • Laaja palveluvalikoima, esimerkiksi Java-, .NET-, Oracle- ja tietokantamigraatio
 • Selkeä, yksityiskohtainen migraatiosuunnitelma, joka perustuu syvälliseen strategiseen arviointiin
 • Korkean laadun ja palvelun erinomaisuuden takaava asiakkuuksien johtamisen malli (CPMF)
 • Luokkansa parhaat migraatioprosessit ja -työkalut
 • Migraatioasiantuntijat, joilla on laaja kokemus suurten migraatioaloitteiden hallinnasta
 • Toimitus aikataulun ja budjetin mukaisesti
 • Joustava hinnoittelu
 • Laaja globaali toimitusmalli, joka käsittää toimitukset asiakkaan tiloissa sekä kotimaasta, naapurimaista ja kaukomailta