Sovellushallinta

Sovellushallinta

Enemmän arvoa tuottavat sovellukset

Yrityksen tietojärjestelmiä on hallittava tehokkaasti, jotta IT-investoinneista saadaan täysi hyöty ja voidaan edistää liiketoiminnan kasvua. Sovellusten suorituskyvyn ja arvon parantaminen ei ole kuitenkaan nykypäivän liiketoimintaympäristössä helppoa.

Tiukkojen IT-budjettien, yhä monimutkaisempien IT-järjestelmien, markkinoilletuloaikoja koskevien paineiden ja liiketoiminnan muuttuvien vaatimusten vuoksi yritysten on vaikea varmistaa, että niiden sovellukset tuottavat suurimman mahdollisen lisäarvon. CGI voi auttaa. Tarjoamme kokonaisvaltaisia sovellushallintapalveluja, joilla asiakkaat saavat käyttöönsä asiantuntemuksen, taidot ja laadukkaat ratkaisut, joiden avulla he pystyvät rakentamaan, käyttämään ja kehittämään yrityksensä sovelluksia menestyksekkäästi.

Kokemusta ja asiantuntemusta

  • Yli 35 vuoden kokemus suurten yritysten sovellusten hallinnasta eri puolilla maailmaa
  • Pitkäaikaisia kumppanuuksia kohdealojen johtavien organisaatioiden kanssa, esimerkiksi rahoituspalvelujen, telekommunikaation, energia-, vesi- ja jätehuollon, julkishallinnon, terveydenhuollon, teollisuuden sekä kaupan ja jakelun aloilla
  • Vahvat paikalliset tiimit, joilla on tukenaan laadukkaista toimituksista ja tyytyväisistä asiakkaista tunnetut kansainväliset resurssit (tilivuonna 2012 asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 9,1/10 asiakkaiden allekirjoittamien arviointien mukaan)