Kunnat ja valtio

Tuoteratkaisut

Kunnat ja valtio
CGI - Solutions
Otsikko
Aromi - Ruokapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä
Aromi on ruokapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä ammattikeittiön ruokatuotannon, varasto- ja ostotoimintojen, ruokapalvelumyynnin ja omavalvonnan toimintoketjuihin ja tiedonhallintaan
Aura – koulupsykologien ja -kuraattorien työväline
Aura on koulupsykologien ja -kuraattorien työvälineeksi tarkoitettu asiakastyön sovellus, jolla on mahdollista kirjata asiakkuuksiin liittyviä tietoja ja hallita asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja.
CGI Drive
CGI Drive on pilvipalvelumme tiedostojen säilyttämiseen ja jakamiseen. Kaikki CGI Driveen tallennetut tiedostot ja data pysyvät Suomessa CGI:n pilviympäristössä, jota ylläpitävät turvaselvitetyt asiantuntijat.
CGI HR -kokonaisratkaisu

CGI tarjoaa työkalut koko työsuhteen elinkaaren hallintaan. Ratkaisuistamme on helppo rakentaa juuri sinun organisaatiollesi toimiva kokonaisuus.

Emmi - terveydenhuollon tilausjärjestelmä
Emmi on lääke- ja materiaalihallinnon sähköinen tilausjärjestelmä. Sen helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän kautta voidaan tilata hoitotarvikkeet, lääkkeet ja pienlaitteet.
Facta -kuntarekisteri ja paikkatietoratkaisut
Facta on helppokäyttöinen ohjelmisto kuntarekisteritietojen ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Facta -kuntarekisteri koostuu erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevista osajärjestelmistä: kaavoitus, kiinteistöt ja maaomaisuus, rakennusvalvonta, ympäristö ja ympäristöterveys, väestötiedot, tiedon hyödyntäminen ja paikkatietoratkaisut.
Gemini

Gemini-toiminnanohjausratkaisu mahdollistaa terveydenhuollon toiminnanohjauksen ja materiaalilogistiikan laaja-alaisen hallinnan.

Kotihoito Mukana - kotihoito-organisaatioiden käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä
Kotihoito Mukana on liikkuvan työvoiman hallintatyökalu. Se on helppokäyttöinen mobiili toiminnanohjausratkaisu kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen.
Merlot Medi - Ensihoidon sähköinen johtamis- ja raportointijärjestelmä
Ensihoidon sähköinen potilaskertomusjärjestelmä Merlot Medi tehostaa ensihoidon operatiivista johtamista ja resurssienhallintaa. Se parantaa hoidon laatua ja jatkuvuutta kattavan potilasraportoinnin avulla.
Merlot Mukana - Mobiilisovellus ensihoidon johtamiseen ja valvontaan kentällä
CGI:n tuottama Merlot Mukana - johtamisjärjestelmä kerää ja välittää ajoneuvojen paikka- ja tilatietoja erilaisille valvomoille sekä muille ajoneuvoille. Kattavan tilannekuvan avulla johto saa välittömästi tiedon yksiköiden liikkeistä ja sijainneista, tilatiedoista sekä meneillään olevista tehtävistä. Käytössä muun muassa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella.
Merlot-turvallisuusratkaisut
CGI:n turvallisuusratkaisut palvelevat yleisen turvallisuuden toimijoita yhdistämällä paikkatietoa, langatonta tiedonsiirtoa ja nykyaikaisia tietojärjestelmiä.
Mobilog

Mobilog on helppokäyttöinen mobiili toiminnanohjausratkaisu, jonka avulla liikkuvat työntekijät voivat raportoida työnsä. Mobilog on myös monipuolinen suunnittelutyökalu työnjohtajille.

Mynla - laskutus ja raportointiratkaisu

Mynla on hyvinvointitoimialan laskutus- ja raportointiratkaisu, joka mahdollistaa suurten tietomäärien lähes reaaliaikaisen keräämisen ja käsittelyn laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin.

Navici® Trip Planner
Tehokas joukkoliikennejärjestelmä on erittäin tärkeä osa kaupunkien ja alueiden kilpailukykyä. CGI:n kehittämä Navici Trip Planner ‑reittiopasohjelma ottaa huomioon kaikki liikennemuodot. Se on erittäin kustannustehokas ratkaisu toiminnan tehostamiseen. Ratkaisu antaa tarkkaa, ajantasaista tietoa, mikä parantaa liikenneverkon käytettävyyttä, lisää kysyntää ja parantaa asiakaspalvelua.
OMNI360 Yrityskertomus - Työpaikkaselvitys mobiilissa
OMNI360 Yrityskertomus-mobiiliratkaisun avulla saat täytettyä työpaikkaselvityksen missä tahansa. Ratkaisu vapauttaa hoitajien ja lääkäreiden aikaa heidän ensisijaisiin tehtäviinsä hallinnollisten tehtävien sijaan. OMNI360 Yrityskertomus voidaan liittää SoftMedic-potilastietojärjestelmään.
Osastohoidon mobiili OSMO
Terveydenhuollon tehokkuutta parantava osastohoidon ja kotisairaalatyön mobiiliratkaisu Osastonhoidon mobiili OSMO on tarkoitettu osastolla ja kotisairaalassa toteutettavan hoidon työvälineeksi päivittäisen hoitotyön suunnitteluun, kirjaamiseen ja seurantaan.
Pro Economica

Pro Economica on erityisesti kuntien ja kuntayhtymien sekä seutukuntien taloudenohjausta varten suunniteltu sähköisen liiketoiminnan kokonaisratkaisu. Ohjelmisto tukee sähköisiä talousprosesseja ja niihin liittyvää ohjausta digitalisaation edetessä kuntatoimialalla.

Prototype Factory
Prototype Factory on CGI:n Service Design Studion palvelu, joka toteuttaa ketterästi ja nopeasti prototyyppejä uusista ideoista, palveluista tai konsepteista.
Raindance - talouden- ja toiminnanohjaus
Raindance on nykyaikainen, selainpohjainen ERP-ratkaisu, joka soveltuu hyvin sekä yritysten että yhteisöjen talouden- ja toiminnanohjaukseen. Raindance sisältää tehokkaan ratkaisun sekä budjetointiin että talouden seurantaan sähköisten hallinnon prosessien lisäksi. Raindance on kustannustehokas ja se skaalautuu joustavasti niin suurten kuin pienten yksiköiden tarpeisiin.
Rondo – prosessien tehostamiseen ja tuotteiden elinkaaren hallintaan

Rondo on tarpeidesi mukaan muokkautuva ja jatkuvasti kehittyvä tietojärjestelmä, jonka avulla automatisoit liiketoimintaprosessien työnkulut ja asiakirjojen arkistoinnin. Prosessien läpimenoajat lyhenevät ja dokumentit arkistoituvat luotettavasti ja säännösten mukaisesti.

Titania - työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu
Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla.
TWIN – Ratkaisu rahoitushallinnon pääjärjestelmäksi
TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.
Unify360-pilvipalvelu
CGI Unify360 on täysin uudenlainen työkalu ja palveluratkaisu hybridimallisiksi kehittyneiden IT-ympäristöjen hallintaan. Kokonaisratkaisumme antaa kaikki välineet IT-ympäristöjen optimointiin ja uudistamiseen.
VAKA - Varhaiskasvatus Mukana
Varhaiskasvatus Mukana-ratkaisu on saumattomasti toimiva, uudistuva ja laajennettavissa oleva varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa digitaalisilla palveluilla tarjotaan parempi asiakas- ja henkilöstökokemus sekä vanhemmille että varhaiskasvatuksen ammattilaisille.
WinhaPro – Opintohallinnon kokonaisjärjestelmä
WinhaPro-järjestelmä tarjoaa kattavat ja tehokkaat välineet ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja opintohallinnon tarpeisiin.