Aineistot

Tuoteratkaisut

CGI - Solutions
Otsikko
Apuri
Apuri on palvelutuote kuntien katuverkoston ylläpitoon. Apuria voidaan käyttää ympäri vuoden erilaisten teiden olosuhteiden, kuten liukkauden tai katupölyn, torjuntaan vaivattomasti ja tehokkaasti.
Aromi - Ruokapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä
Aromi on ruokapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä ammattikeittiön ruokatuotannon, varasto- ja ostotoimintojen, ruokapalvelumyynnin ja omavalvonnan toimintoketjuihin ja tiedonhallintaan
ASLA - potilaslaskutus
Asla on erikoissairaanhoidon tarpeisiin suunniteltu asiakaslaskutusohjelmisto.
Aura – koulupsykologien ja -kuraattorien työväline
Aura on koulupsykologien ja -kuraattorien työvälineeksi tarkoitettu asiakastyön sovellus, jolla on mahdollista kirjata asiakkuuksiin liittyviä tietoja ja hallita asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja.
C9000-toiminnanohjausjärjestelmä
C9000 on ratkaisu valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmäksi.
CGI Drive
CGI Drive on pilvipalvelumme tiedostojen säilyttämiseen ja jakamiseen. Kaikki CGI Driveen tallennetut tiedostot ja data pysyvät Suomessa CGI:n pilviympäristössä, jota ylläpitävät turvaselvitetyt asiantuntijat.
CGI eSign
CGI eSign on ratkaisu, jolla allekirjoitat sopimukset, pöytäkirjat, hakemukset ja muut asiakirjat sähköisesti. Allekirjoittaminen on ketterää ja virheetöntä, työvaiheet tehostuvat ja manuaalinen työ vähenee. Säästät työaikaa jopa 90 % perinteiseen tapaan verrattuna.
CGI eSign käyttöehdot
CGI eSign käyttöehdot
CGI HR -kokonaisratkaisu

CGI tarjoaa työkalut koko työsuhteen elinkaaren hallintaan. Ratkaisuistamme on helppo rakentaa juuri sinun organisaatiollesi toimiva kokonaisuus.

CGI HR Lomakäsittely
CGI Profio360 toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)
Profio360 on Suomessa kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) projektiohjautuvaan liiketoimintaan ja valmistavaan teollisuuteen. Ratkaisu vastaa myös monipuolisesti rakennusalan erityisvaatimuksiin.
CGI raaka-ainekaupan ratkaisu
CGI:n raaka-ainekaupan ratkaisun ytimenä on Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmä, johon on liitetty toimialakohtaisia tuotelaajennuksia.
CGI USE
CGI USE on skaalautuva, pilvipohjainen ratkaisu, joka tekee palveluhallinnasta ja työtehtävien suorittamisesta yksinkertaista, kustannustehokasta ja liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla palvelevaa.
Collections360
Collections360 on kattava perinnän palveluratkaisu, jossa yhdistyvät ohjelmisto, liiketoimintaprosessit ja IT-palvelut.
CommunityCare360
CGI CommunityCare360 on modulaarinen pilviratkaisu kotihoitoon, joka yhdistää asiakkaat, perheenjäsenet, hyvinvoinnin ammattilaiset, sekä hallinnon puolella työskentelevät ammattilaiset.
Dafo - tekstiili- ja muotialan ERP-järjestelmä
Dafo –toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu yhdessä tekstiili- ja valmisvaatealan ja tukkukaupan yritysten kanssa. Ohjelmisto koostuu toisiinsa integroiduista, erikseen hankittavissa olevista ohjelmamoduuleista ja se skaalautuu niin 1-2 hengen kuin satojen käyttäjien yrityksen tarpeisiin.
eBIC - raportointiratkaisu liiketoiminnan ohjaukseen ja johtamiseen
eBIC on Microsoft-pohjainen tietovarasto- ja Business Intelligence -ratkaisu liiketoiminnan johtamiseen.
eGD ja G10 - toiminnanohjausta graafisen alan yrityksille
Graafisen teollisuuden, pakkausteollisuuden ja kustannustoimialan erityistarpeisiin suunnitellut G10- ja eGD-toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) soveltuvat toimialan yrityksille koosta riippumatta.
Emmi - terveydenhuollon tilausjärjestelmä
Emmi on lääke- ja materiaalihallinnon sähköinen tilausjärjestelmä. Sen helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän kautta voidaan tilata hoitotarvikkeet, lääkkeet ja pienlaitteet.
Essi - nopea, vaivaton ja nykyaikainen verkkokaupan ratkaisu
CGI:n Essi on verkkokaupan ratkaisu, jonka avulla tilausten tekeminen sujuu nopeasti ja vaivattomasti ajasta, paikasta ja käytettävästä päätelaitteesta riippumatta.
eTrans
eTrans on CGI:n toiminnanohjausjärjestelmä huolinta-, varastointi- ja kuljetusyrityksille. Tavarakäsittely, huolinta ja talous muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden.
Facta -kuntarekisteri ja paikkatietoratkaisut
Facta on helppokäyttöinen ohjelmisto kuntarekisteritietojen ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Facta -kuntarekisteri koostuu erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevista osajärjestelmistä: kaavoitus, kiinteistöt ja maaomaisuus, rakennusvalvonta, ympäristö ja ympäristöterveys, väestötiedot, tiedon hyödyntäminen ja paikkatietoratkaisut.
Facta rakennusvalvonta
Facta Rakennusvalvonta tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa ja helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa) käsittelyprosesseja. Rakennusvalvonta sisältää myös rakennus- ja huoneistorekisterin.
Facta rakennusvalvonta
Facta Rakennusvalvonta tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa ja helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa) käsittelyprosesseja. Rakennusvalvonta sisältää myös rakennus- ja huoneistorekisterin.
FAGUS
FAGUS on metsäteollisuusyritysten tarpeisiin suunniteltu ohjelmistokokonaisuus. FAGUS on koko jakeluketjun kattava ratkaisu metsästä loppuasiakkaalle.
FlexProperty – Kiinteistöalan yritysten vaatimuksiin ja tarpeisiin suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä
FlexProperty on Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän vertikaali- eli toimialaratkaisu, joka palvelee nykypäivän kansainvälisten kiinteistöomistajien ja kiinteistöyhtiöiden tarpeita.
Gemini

Gemini-toiminnanohjausratkaisu mahdollistaa terveydenhuollon toiminnanohjauksen ja materiaalilogistiikan laaja-alaisen hallinnan.

Helmi
Helmi on nykyaikainen, helppokäyttöinen, täysin Internet-pohjainen järjestelmä, joka on suunniteltu kokonaisvaltaiseksi työkaluksi opetuksen 2010-luvun vaatimuksiin. Helmi-järjestelmä koostuu Viestintä- ja Opintohallintomoduuleista, jotka mahdollistavat opintohallinnoinnin sekä kodin ja oppilaitoksen välisen viestinnän täysin sähköisesti.
Helmi Mukana - Opintohallintojärjestelmän mobiili
Helmi-opintohallintojärjestelmän mobiiliratkaisu Helmi Mukana on kätevä mukana kulkeva ratkaisu opettajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
HR Analysointiratkaisu
Keskeisiä toiminnallisuuksia HR-tietojen seurannassa ovat tietojen graafinen raportointi ja analysointi, trendivertailut sekä tietojen jakaminen. HR Analysointiratkaisu tukee johdon päätöksentekoa ja yhdistää liiketoiminnan, henkilöstöhallinnon sekä esimiesten tarvitsemat tiedot yhteen ratkaisuun.
HR Matkat
Käyttäjä voi luoda mobiilisovelluksella ajopäiväkirjansa automaattisesti päätelaitteen paikannusominaisuuksia hyödyntäen. Ajopäiväkirjan tapahtumat ovat helposti muokattavissa sovelluksesta. Ratkaisu mahdollistaa myös matka- ja kululaskujen tekemiseen suoraan ajopäiväkirjatapahtumien perusteella.
HR Mukana
Toimivatko teidän HR-järjestelmänne jo mobiilisti? Helppokäyttöiset mobiiliratkaisut tehostavat liiketoimintaa ja parantavat työntekijäkokemusta.
IoT Factory Dashboard
IoT Factory Dashboard tukee dataan ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Se on nopeasti käyttöönotettava, pilvipohjainen raportointiratkaisu, joka lisää läpinäkyvyyttä eri toimintojen välillä ja auttaa yrityksen toimintojen kehittämisessä.
IT4Cargo
Dynaaminen IT4Cargo kokoaa liiketoiminnan ja logistiikan eri prosessit kokonaisuudeksi.
Itte-itsepalveluratkaisu asiakasvirran hallintaan
Itte-itsepalveluratkaisu on digitaalinen asiakasvirran hallinnan järjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.
Keybox - terveydenhuollon materiaalihallinto
Keybox käsittää sairaanhoitopiirin toiminnanohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden, jolla hallinnoidaan terveydenhuollon materiaalitoimen ja myynnin prosessit.
Koki - monipuolinen kiinteistötietojärjestelmä
Kattavat toiminnot kiinteistöliiketoiminnan erilaisiin tarpeisiin yhdessä ja samassa järjestelmässä: isännöinti, tilahallinta, manageeraus, asuntovuokraus, toimitilavuokraus, tontinvuokraus, kiinteistösijoitus ja kiinteistönomistus.
Kolibri asiakkuudenhallinta- ja laskutusjärjestelmä energia- ja vesitoimialalle
Kolibri on CGI:n multi-utility ratkaisu energia- ja vesitoimialoille asiakkuudenhallintaan ja laskutukseen. Päätoimintoja ovat muun muassa asiakas-, sopimus- ja mittaustiedon hallinta, sekä laskutus ja saatavien valvonta. Ratkaisu sisältää myös raportointityökalun ja Online-palvelut.
Korttipalvelu
CGI:n Korttipalvelu on joustava, yksinkertainen ja helppokäyttöinen korttimaksujärjestelmä, jossa yhdistyvät maksu- ja kanta-asiakastoiminnot.
Kotihoito Mukana - kotihoito-organisaatioiden käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä
Kotihoito Mukana on liikkuvan työvoiman hallintatyökalu. Se on helppokäyttöinen mobiili toiminnanohjausratkaisu kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen.
Lainapalvelu
CGI:n Lainapalvelu on moderni ja joustava ratkaisu lainanantajille kaiken tyyppisten lainojen ja luottojen koko elinkaaren hallintaan.
Merlot Medi - Ensihoidon sähköinen johtamis- ja raportointijärjestelmä
Ensihoidon sähköinen potilaskertomusjärjestelmä Merlot Medi tehostaa ensihoidon operatiivista johtamista ja resurssienhallintaa. Se parantaa hoidon laatua ja jatkuvuutta kattavan potilasraportoinnin avulla.
Merlot Mukana - Mobiilisovellus ensihoidon johtamiseen ja valvontaan kentällä
CGI:n tuottama Merlot Mukana - johtamisjärjestelmä kerää ja välittää ajoneuvojen paikka- ja tilatietoja erilaisille valvomoille sekä muille ajoneuvoille. Kattavan tilannekuvan avulla johto saa välittömästi tiedon yksiköiden liikkeistä ja sijainneista, tilatiedoista sekä meneillään olevista tehtävistä. Käytössä muun muassa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella.
Merlot-turvallisuusratkaisut
CGI:n turvallisuusratkaisut palvelevat yleisen turvallisuuden toimijoita yhdistämällä paikkatietoa, langatonta tiedonsiirtoa ja nykyaikaisia tietojärjestelmiä.
Mobilog

Mobilog on helppokäyttöinen mobiili toiminnanohjausratkaisu, jonka avulla liikkuvat työntekijät voivat raportoida työnsä. Mobilog on myös monipuolinen suunnittelutyökalu työnjohtajille.

Mynla - laskutus ja raportointiratkaisu

Mynla on hyvinvointitoimialan laskutus- ja raportointiratkaisu, joka mahdollistaa suurten tietomäärien lähes reaaliaikaisen keräämisen ja käsittelyn laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin.

Navici® AVL - Ajoneuvojen paikannus ja raportointi
Ajoneuvojen paikannus ja raportointi tehostaa toimintaa ja helpottaa raportointia. Ympäristökin kiittää liikenteen tehostumisesta. CGI:n kehittämän ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmä tuo paikkatiedon arkityön avuksi: kaluston ja töiden seurantaan sekä toiminnan laadun kehittämiseen.
Navici® Trip Planner
Tehokas joukkoliikennejärjestelmä on erittäin tärkeä osa kaupunkien ja alueiden kilpailukykyä. CGI:n kehittämä Navici Trip Planner ‑reittiopasohjelma ottaa huomioon kaikki liikennemuodot. Se on erittäin kustannustehokas ratkaisu toiminnan tehostamiseen. Ratkaisu antaa tarkkaa, ajantasaista tietoa, mikä parantaa liikenneverkon käytettävyyttä, lisää kysyntää ja parantaa asiakaspalvelua.
OMNI360
OMNI360 on CGI:n kotimainen kokonaisratkaisu, joka yhdistää yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen.
OMNI360 Yrityskertomus - Työpaikkaselvitys mobiilissa
OMNI360 Yrityskertomus-mobiiliratkaisun avulla saat täytettyä työpaikkaselvityksen missä tahansa. Ratkaisu vapauttaa hoitajien ja lääkäreiden aikaa heidän ensisijaisiin tehtäviinsä hallinnollisten tehtävien sijaan. OMNI360 Yrityskertomus voidaan liittää SoftMedic-potilastietojärjestelmään.
Orbit - järjestelmä leikkaustoiminnan ohjaukseen
CGI:n leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä tukee leikkauspotilaan hoitoprosessia leikkauspäätöksestä heräämöhoidon dokumentointiin.
Osastohoidon mobiili OSMO
Terveydenhuollon tehokkuutta parantava osastohoidon ja kotisairaalatyön mobiiliratkaisu Osastonhoidon mobiili OSMO on tarkoitettu osastolla ja kotisairaalassa toteutettavan hoidon työvälineeksi päivittäisen hoitotyön suunnitteluun, kirjaamiseen ja seurantaan.
Palkat Mukana
Palkat Mukana -ratkaisulla palkansaaja voi selailla palkkalaskelmiaan mobiilisovelluksessa. Palkkatietojen tarkistus on nopeaa missä ja milloin tahansa. Ratkaisu täydentää Verkkopalkkapalvelua.
Payments360
CGI Payments360™ on integroitu portfolio, joka koostuu ratkaisuista ja palveluista, jotka CGI on kehittänyt tukemaan maksun elinkaaren aikana tapahtuvaa muutosta
PosManager - kaupan tarpeisiin suunniteltu kassajärjestelmä
PosManager on helppokäyttöinen, monipuolinen ja älykäs kaupan kassajärjestelmä.
Powered - toiminnanohjausjärjestelmä
Powered on vaativaan toiminnanohjaukseen suunniteltu ohjelmistoratkaisu teollisille yrityksille.
Pro Economica

Pro Economica on erityisesti kuntien ja kuntayhtymien sekä seutukuntien taloudenohjausta varten suunniteltu sähköisen liiketoiminnan kokonaisratkaisu. Ohjelmisto tukee sähköisiä talousprosesseja ja niihin liittyvää ohjausta digitalisaation edetessä kuntatoimialalla.

Pro Logistica - mobiili ratkaisu matkan aikana tapahtuvalle myynnille
Pro Logistica on mobiili ratkaisu, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti matkustusalan vähittäiskaupan tarpeisiin, esimerkiksi lennoilla ja junissa.
Prototype Factory
Prototype Factory on CGI:n Service Design Studion palvelu, joka toteuttaa ketterästi ja nopeasti prototyyppejä uusista ideoista, palveluista tai konsepteista.
Raindance - talouden- ja toiminnanohjaus
Raindance on nykyaikainen, selainpohjainen ERP-ratkaisu, joka soveltuu hyvin sekä yritysten että yhteisöjen talouden- ja toiminnanohjaukseen. Raindance sisältää tehokkaan ratkaisun sekä budjetointiin että talouden seurantaan sähköisten hallinnon prosessien lisäksi. Raindance on kustannustehokas ja se skaalautuu joustavasti niin suurten kuin pienten yksiköiden tarpeisiin.
Rondo Mukana - dokumenttien asiatarkistus ja hyväksyntä mobiilisti
Rondo Mukana kulkee mobiilissa mukana missä ja milloin vain. Se mahdollistaa dokumenttien asiatarkastuksen ja hyväksymisen ajasta ja paikasta riippumatta. Myös dokumenttien haku ja katselu arkistosta onnistuu näppärästi.
Rondo – prosessien tehostamiseen ja tuotteiden elinkaaren hallintaan

Rondo on tarpeidesi mukaan muokkautuva ja jatkuvasti kehittyvä tietojärjestelmä, jonka avulla automatisoit liiketoimintaprosessien työnkulut ja asiakirjojen arkistoinnin. Prosessien läpimenoajat lyhenevät ja dokumentit arkistoituvat luotettavasti ja säännösten mukaisesti.

Screenauspalvelu
Autamme pankkeja sekä finanssialan yrityksiä tehostamaan toimintaa asiakkaan tuntemiseen (KYC) liittyvissä tehtävissä sekä rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen ennaltaehkäisemisessä.
SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu
SiiriNet on CGI:n suunnittelema ja toteuttama palvelu järjestelmien välisten eräpohjaisten liittymien hallittuun tiedonsiirtoon ja ylläpitoon.
SoftMedic - helppokäyttöinen ratkaisu sujuvaan hoitoketjuun
SoftMedic on yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa kehitetty yksityisten lääkäriasemien ja työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmä.
SOMA - Sosiaalipalveluiden mobiili
Sosiaalipalveluiden mobiili SOMA-ratkaisun avulla liikkuvaa asiakastyötä tekevä sosiaalihuollon ammattilainen voi tarkastella ja ylläpitää ajantasaista asiakasdokumentaatiota kentällä. SOMA on osa Sosiaalityön palvelukokonaisuutta, jonka muodostavat asiakastietojärjestelmä ja sähköiset lisäpalvelut.
Sonet ja Sonet Premium
Sonet on Suomessa laajasti käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka soveltuu hyvin yritysten ja yhteisöjen talouden-, henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen. Sonet Premium on kehitetty pitkällä kokemuksella ja se perustuu Sonetin tietotekniikkaan ja liiketoiminnan tuntemukseen, ymmärrykseen ja osaamiseen. Ratkaisuun on yhdistetty nykyaikainen teknologia, laaja toiminnallisuus ja helppo käytettävyys.
Startup Safari - Vapaudu rajoitteista ja luo aidosti uutta
Startup Safari –palvelun avulla voidaan saavuttaa sama toimintamalli ja edut, jotka ovat tuttuja ketterästä ja nopeasta startup-maailmasta. Sen avulla vapaudut niistä organisaation ja liiketoiminnan rajoitteista, jotka ovat tuottavuuden ja aidosti uusien palvelujen luomisen esteenä.
Tietovirtapalvelut - CGI DataFlow Service
CGI DataFlow Service on tietovirtapalvelu, jossa CGI huolehtii sovellusten integroinnista ja suorituskyvystä, auttaa yhtenäistämään olemassa olevien sovellusten tiedot uusien palvelujen tarpeisiin ja huolehtii sovellusten välisten tietovirtojen ja koko yrityksen ydintiedon sisällöstä ja laadusta.
Titania - työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu
Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla.
Trade360
Trade360 on pankeille suunniteltu kokonaisvaltainen palvelu kansainvälisen kaupan rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja riskienhallintaan.
Tulliasiointi
IT4Cargo kattaa kaikki tarvittavat tullimenettelyt, ja sen tietoturvallisuus täyttää AEO -vaatimustason. IT4Cargon avulla kansainvälistä kauppaa käyvä yritys hoitaa kaikki tullaukseen liittyvät asiat EU-alueella UCC uudistuksen vaatimusten mukaisesti.
Tunnistautuminen
Pankkiregulaatiot huomioiva ratkaisu, jonka avulla käyttäjät ja organisaatiot voivat asioida digitalisoiduissa pankkipalveluissa turvallisesti.
TWIN – Ratkaisu rahoitushallinnon pääjärjestelmäksi
TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.
TYVI-palvelu
TYVI-palvelu on sähköinen ratkaisu organisaatioiden viranomaisilmoittamiseen yhden keskitetyn web-palvelun kautta. TYVI-palvelu sopii kaiken kokoisille toimijoille.
Unify360-pilvipalvelu
CGI Unify360 on täysin uudenlainen työkalu ja palveluratkaisu hybridimallisiksi kehittyneiden IT-ympäristöjen hallintaan. Kokonaisratkaisumme antaa kaikki välineet IT-ympäristöjen optimointiin ja uudistamiseen.
VAKA - Varhaiskasvatus Mukana
Varhaiskasvatus Mukana-ratkaisu on saumattomasti toimiva, uudistuva ja laajennettavissa oleva varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa digitaalisilla palveluilla tarjotaan parempi asiakas- ja henkilöstökokemus sekä vanhemmille että varhaiskasvatuksen ammattilaisille.
WinhaPro – Opintohallinnon kokonaisjärjestelmä
WinhaPro-järjestelmä tarjoaa kattavat ja tehokkaat välineet ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja opintohallinnon tarpeisiin.