Pilvipalvelut

Pilvipalvelut

Matkalla pilviin? Me näytämme tietä.

Markkinat muuttuvat nopeasti - samoin liiketoiminnan tarpeet. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen on oltava ajan tasalla tukeakseen bisnestä. Pilvipalvelumme kattavat ohjelmistojen, sovellusalustan ja infrastruktuurin hankkimisen palveluna (SaaS, PaaS ja IaaS). Palvelumme ovat skaalautuvia - kiinteät kulut pienenevät, koska hinnoittelu tapahtuu käytön mukaan.

Tarjoamme ohjelmistoratkaisut sekä julkisesta (public cloud) että yksityisestä pilvestä (private cloud) Palveluna-mallin mukaisesti. Olemme tuoneet pilvipalveluja myös yhdistettyihin eli ns. hybridipilviin.

Rakennamme kokonaisuuden asiakastarpeen mukaisesti hyödyntäen uusimpia teknologioita ja vahvaa integraatio-osaamistamme. Asiantuntijamme hoitavat vaatimusmäärittelyt, toteutuksen suunnittelun ja projektin johtamisen. Kiinteiden projektien lisäksi tarjoamme asiakkaillemme teknistä erityisosaamista, joka sisältää teknisen etukäteisarvion esimerkiksi sopivimmista palveluista, ja tarvittavaa arkkitehtuurisuunnittelua. Microsoftin globaalina Cloud OS -kumppanina rakennamme ja kehittämme innovatiivisia pilvipalveluita Microsoft-teknologialla.

Mitä pilvipalvelut tarjoavat?

  • Joustavuutta ja nopeutta: liiketoimintalähtöinen IT skaalautuu bisneksen tavoitteiden mukaan.
  • Säästöä kuluissa: pienemmät hankeinvestoinnit, sovitun palvelutason mukaiset käyttökulut
  • Enemmän suorituskykyä: sovellukset ovat aika- ja paikkariippumattomia.
  • Kilpailukykyisemmän toimintamallin: uudet tuotteet ja palvelut saadaan nopeammin markkinoille.
  • Parhaat teknologiat palveluiden tukena: teknologia ja prosessit tukevat toisiaan.
  • Kestävää kehitystä: pilvipalveluna tuotettavat sovelluspalvelut vähentävät kasvihuonepäästöjä 30 - 50 %.
  • Turvallisuutta: asiakaskohtaiset tietoturvavaatimukset ja palvelutasot

CGI:n pilvipalvelutarjonta