Pankki ja vakuutus

Henkivakuuttaminen

Riskienhallintaa ja kustannustehokkuutta

Väestörakenteen ja kulutuskäyttäytymisen muutokset, jakelukanavien kehitys ja talouden epävarmuuden jatkuminen haastavat henkivakuuttajia etsimään uusia toimintatapoja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Henkivakuuttajat pyrkivät parantamaan perinteisten tuotteidensa kannattavuutta ja tuomaan markkinoille yhä nopeammin uusia tuotteita.

Riskienhallinta, tehokkuuden parantaminen ja kustannusten pienentäminen ovat keskeisiä menestystekijöitä, mutta ne edellyttävät kuitenkin muutoksia liiketoiminnassa ja toimintamalleissa. CGI:llä on laaja kokemus henkivakuutusalan suurten muutosohjelmien toteuttamisesta ja hallinnasta. Ymmärrämme henkivakuuttamisen haasteet ja tarjoamme valikoiman palveluja:

 • uudistamaan nykyisiä ja kehittämään uusia tuotteita
 • tehostamaan toimintaa
 • vähentämään kustannuksia
 • parantamaan riskienhallintaa
 • kehittämään olemassa olevia järjestelmiä
 • optimoimaan liiketoimintatiedon hyödyntämistä
 • hyödyntämään uutta teknologiaa

CGI toimittaa henkivakuutusalan asiakkailleen muun muassa seuraavia palveluja:

 • liiketoimintaprosessien ulkoistamis- ja hallintapalvelut
 • dokumenttienhallintapalvelut
 • muutosten hallintapalvelut
 • vakuutusten hallinnointi
 • liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu
 • liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi  
 • teknologiapalvelut ja konsultointi
 • IT-ulkoistuspalvelut
 • järjestelmäintegraatiot ja konsultointi
 • sovellushallintapalvelut
 • infrapalvelut
 • testauspalvelut