Paikkatieto 

Lähes kaikella tiedolla on sijainti. Hyödynnä se.

Paikkatieto on tietoa paikannetun kohteen tai ilmiön sijainnista ja ominaisuudesta. Sijaintiin perustuva havainnollistaminen tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kokonaan uuteen liiketoimintaan ja uusiin palveluihin tai nykyisten prosessien tehostamiseen.

Meillä CGI:ssä paikkatietoratkaisut ovatkin enemmän kuin palloja kartalla. Yhdistämme bisnesdataasi muihin aineistoihin, analysoimme sitä ja visualisoimme lopputuloksen oikeaan aikaan, oikeassa paikassa – niin mobiilissa, sovelluksessa kuin selaimessakin.

Ratkaisumme mahdollistavat olemassa olevien järjestelmien laajentamisen näyttämällä ja analysoimalla niiden sisältämää paikkatietoa – esimerkiksi osoitteita, myyntiä, asiakkaita tai toimituskohteita. Paikkatiedon mittakaava ulottuu aina sisätiloista globaalille tasolle ja historiatiedoista reaaliaikaiseen tilannekuvaan.

Monipuolinen paikkatieto tehostaa organisaatioiden toimintaa

Paikkatietoa voi hyödyntää monipuolisesti erilaisten organisaatioiden liiketoiminnassa, palveluissa ja prosesseissa.

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään paikkatietoa eri toimialoilla kuten tietoliikenteessä, julkishallinnossa, turvallisuuspalveluissa, sairaan- ja kodinhoidossa, kauppaliiketoiminnassa, teollisuudessa, logistiikassa ja joukkoliikenteessä.

Paikkatieto on tärkeässä asemassa esineiden välisen internetin (IoT) sovelluksissa ja se tarjoaa uuden tason myös liiketoimintatiedon hallintaan.

Organisaatiot, jotka hyödyntävät paikkatietoa

  • toimivat kustannustehokkaammin
  • tekevät parempia päätöksiä tiedon tehokkaamman käsittelyn ansiosta
  • tunnistavat mahdollisuudet ja riskit nopeammin ja reagoivat niihin nopeammin
  • toimivat kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin

Hyödynnä CGI:n yli 20-vuotinen kokemus paikkatiedosta

Asiakkaamme arvostavat kykyämme soveltaa paikkatietoa kokonaisvaltaisesti heidän toimintaansa. Meille on kertynyt ainutlaatuista paikkatieto-osaamista, jota yhdistämme luovasti koko CGI:n tarjoomaan.

Kehitämme jatkuvasti uusia, monipuolisia tapoja hyödyntää paikkatietoa kaikenlaisten organisaatioiden tarpeisiin. Laaja kokemuksemme ja osaamisemme kytkee paikkatiedon organisaation toimintoihin teknologiariippumattomasti.