Digitaalinen liiketoiminta

Mobiiliratkaisut ja -palvelut

Täyttä käytettävyyttä ajasta ja paikasta riippumatta

Teemme ostoksia ja hoidamme asioitamme verkossa; nykyisin yhä enemmän myös mobiilisti. Mukana kulkeva päätelaite on tärkeä osa päivittäisiä rutiinejamme, työntekoa ja liiketoimintaa. Työ asiakkaan luona tai muuten työpaikan ulkopuolella on jo monen työntekijän arkea.

Mobiili asiointi, tehtävienhallinta ja raportointi on joustavaa ja tehokasta, parantaa tuottavuutta ja laatua, lisää välittömään asiakastyöhön käytettyä aikaa ja automatisoi palveluja.

CGI:n mobiiliratkaisut sovelluksina, responsiivisina tai hybriditoteutuksina

Mobiilikäyttö vaatii palveluilta ja työkaluilta uudenlaista käytettävyyttä. Mobiiliratkaisut toteutamme sekä kuluttaja- että ammattilaispalvelujen tarpeisiin

  • responsiivisina käyttöliittyminä ja alustariippumattomina HTML5-web-sovelluksina (sisällöt sovitetaan näytön kokoon)
  • itsenäisinä sovelluksina (natiivisovellukset)
  • verkkopalvelujen ja sovellusten yhdistelminä (hybridisovellukset).

Responsiivisuus on vakio-ominaisuus useissa tuotteissamme ja alustoissamme. Osaan ratkaisuistamme luomme responsiivisen käyttökokemuksen erikseen. HTML5-pohjaisten web-sovellusten avulla lähes mikä tahansa digitaalinen palvelu voidaan tuottaa responsiiviseksi, jolloin niitä voidaan käyttää eri käyttöjärjestelmillä varustetuilla laitteilla, kuten Android-, WinPhone- ja iOS-laitteilla (Apple).

Mobiilisovellukset ovat erityisen suosittuja ratkaisuja mm. tilanteissa, joissa palvelun on oltava käytettävissä ilman verkkoyhteyttä (offline), asiakas halutaan sitouttaa palveluntarjoajaan henkilökohtaisemmin tai kun mobiilipalvelun käyttöön tarvitaan päätelaitteen älykkyyttä, esimerkiksi paikkatietoa tai laitteen kameralla otettuja kuvia.

Olemme mielellämme mukana jo ratkaisujen suunnitteluvaiheessa, jotta tuotettavan palvelun ja liiketoiminnan vaatimukset on huomioitu käyttöliittymän yksityiskohtia myöten.

Lisää tehoa toimintaan tuotteistetuilla ratkaisuillamme

Valmiiksi tuotteistetut mobiiliratkaisumme tarjoavat nopean, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen tavan toimintojen mobilisointiin.

Mukana™ -ratkaisujamme hyödynnetään mm. pelastus-, hoito-, huolto-, vartiointi-, asennus- ja kuljetustehtäviin sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen. Mukana™ -ratkaisu voidaan yhdistää joustavasti liiketoiminnan ydinjärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään, henkilöstöhallinta-, palkanmaksu- tai laskutusjärjestelmään. Valmiita tuoteratkaisujamme ovat muun muassa Pegasos-, HR-, Rondo-, Facta- ja Varhaiskasvatus Mukana -ratkaisut. Ratkaisut toimivat päätelaiteriippumattomasti ja ovat saatavissa Palveluna™ suoraan matkapuhelimeen.

Mobilog mobi on Suomessa markkinajohtaja kiinteistöliiketoiminnan mobiilissa toiminnanohjauksessa.