Missio, visio ja arvot

Tunne yrityksemme DNA

Useimmilla yrityksillä on missio ja visio, mutta CGI menee askelen pidemmälle. Meillä on yrityksessämme yhteinen unelma:

luoda ympäristö, jossa voimme iloita yhdessä tekemisestä, ja jossa yrityksen omistajina annamme oman panoksemme sen kehittämiseen. Kehitämme yritystä, josta voimme olla ylpeä.

Unelmassa korostuvat iloitsemisen ja omistajuuden periaatteet, jotka ovat keskeisiä CGI:n menestyksessä. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa asiantuntijat tekevät mielellään yhteistyötä ja jossa yhteinen omistajuus antaa voimaa yrityksen rakentamiseen ja työuralla etenemiseen. Tämä unelma ja yrityksemme arvot muodostavat yrityksemme DNA:n ja määrittelevät ainutlaatuisen yrityskulttuurimme.

Missio ja visio

CGI:n missio on auttaa asiakkaita tarjoamalla korkeatasoisia, laadukkaita ja tasapuolisia asiantuntijapalveluita. Toimitamme parhaita ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita hyödyntää informaatioteknologiaa liiketoimintaprosessien hallinnassa ja johtamisessa.

Visiomme on olla johtava IT-palvelujen ja liiketoimintaprosesseja tukevien palvelujen toimittaja, joka auttaa asiakkaitaan menestymään.

Yrityksemme arvot

  • Kumppanuus ja laatu - Partnership and quality
  • Riippumattomuus ja rehellisyys - Objectivity and integrity
  • Sisäinen yrittäjyys ja osaamisen jakaminen - Intrapreneurship and sharing
  • Arvostus - Respect
  • Vakavaraisuus - Financial strenght
  • Yritysvastuu - Corporate social responsibility

Omistajuuden kulttuuri

Henkilöstömme voi ryhtyä yrityksen omistajiksi ja osakkeenomistajiksi yhtiön osakesäästöohjelman kautta. Omistajina työntekijöillä on mahdollisuus osallistua yhtiön toimintaan ja kehittämiseen sekä saada osansa kansainvälisen tason yrityksen mukanaan tuomista haasteista ja palkinnoista, kuten yhtiömme voitonjako-ohjelmasta.

Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan työympäristön ja tyytyväisyyden jatkuvaan kehittämiseen esittämällä omia ideoitaan ja ehdotuksiaan. Henkilöstöllämme on myös oikeus tietoon. Siksi tiedotamme säännöllisesti yritystä, asiakkaita, jäseniä ja osakkaita koskevista asioista

Omistajuusajattelu on osa johtamismalliamme ja antaa työtekijöille vapauden edetä urallaan, tehdä päätöksiä asiakkaiden parhaaksi ja hyötyä hyvin tehdystä työstä.