Varhaiskasvatus

Digitaaliset välineet varhaiskasvatuksen ammattilaisen työhön ja asiakkaan avuksi 

Lapsen varhaiskasvatus onnistuu parhaiten, kun perhe ja varhaiskasvatuksen ammattilainen osallistuvat yhdessä varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. CGI:n digitaalisten palveluiden avulla kommunikointi asiakkaan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisen välillä helpottuu ja varhaiskasvatuksen suunnittelu sekä toteutus tehostuvat. 

CGI:n varhaiskasvatuksen ratkaisu on saumattomasti toimiva, uudistuva ja laajennettavissa oleva varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa sähköiset ratkaisut palvelevat sekä vanhempia että varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Digitaalisuus on meille tuttua; CGI:n varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisua on käytetty vuodesta 2009.

Varhaiskasvatuksen ratkaisumme sisältää sähköisen asiointikanavan vanhemmille, jossa on mahdollista tehdä lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset, vastaanottaa hoitopaikka, ilmoittaa hoitotarpeesta sekä seurata lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen ammattilaiselle ratkaisustamme löytyvät sähköiset moduulit resursointiin, hallinnollisiin asioihin, raportointiin ja tilastointiin sekä henkilöstön ja lapsen läsnäolon kirjaamiseen. Kokonaiskuva säilyy toiminnanohjauksen kannalta asian vireilletulosta tilastointiin asti!

Viisi hyötyä vanhemmalle

  • Päivähoitohakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen, palveluraha- ja palvelusetelihakemus onnistuvat sähköisessä asiointikanavassa ajasta ja paikasta riippumatta. Täällä julkaistaan myös lapsen sijoitus- ja maksupäätökset.
  • Lasten hoitoon tulo- ja lähtöajat sekä poissaolot ilmoitetaan sähköisesti asiointikanavassa. Perheen kaikki lapset kirjataan samanaikaisesti. Vanhemmilla on jatkuvasti ajantasainen tieto ilmoitetuista, varatuista, käytetyistä ja jäljellä olevista tunneista.
  • Asiointikanavasta löytyvät myös lomakkeet, kuten palvelusopimus, hoitopaikan vastaanottaminen ja irtisanominen sekä tuloselvitys
  • Päivittäinen yhteydenpito ammattilaisen kanssa voidaan hoitaa myös sähköisesti
  • Vanhemman on mahdollista seurata ja kommentoida hoitohenkilökunnan kanssa tehtyä varhaiskasvatussuunnitelmaa sähköisesti 

Viisi hyötyä varhaiskasvatuksen ammattilaiselle

  • Palveluohjauksen avulla lapselle löydetään paras mahdollinen hoitopaikka, kun jonotilanne ja resurssit ovat tiedossa
  • Varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisulla raportoidaan tiedot mm. lasten toteutuneista tulo- ja lähtöajoista sekä poissaoloista ja aterioiden lukumäärästä suoraan asiakastietojärjestelmään. Henkiöstön työaikakirjaukset välittyvät työvuorosuunnitteluun.
  • Mobiilisti kirjatut tiedot muodostavat perhepäivähoitajien keskeytys- ja palkanlaskentatiedot sekä kaikkien lasten laskutustiedot. Aineistot ovat valmiina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.
  • Ajantasaiset tiedot lasten ilmoitetuista ja toteutuneista läsnäoloista, poissaoloista ja vapaapäivistä päivittäin ja viikottain sekä lasten ja kasvattajien lukumäärästä helpottavat ruokatilauksia ja henkilöstön resursointia.
  • Tietovarastoraportointi tuottaa lisäraportteja varhaiskasvatuksen asiakasorganisaation käyttöön.