Kunnat ja valtio

Räätälöidyt tietojärjestelmähankkeet

Räätälijärjestelmässä jokainen osa merkitsee

Valtionhallinnossa muuttuvat lait ja asetukset vauhdittavat palveluiden kehittämistä. Valtion tietojärjestelmähankkeet peräänkuuluttavat entistä enemmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta, palvelujen laadun paranemista ja mitattavia asiakashyötyjä.

Tehokkuuden, tuottavuuden, taloudellisuuden kasvavat vaatimukset toteutuvat entistä useammin mm. julkishallinnon sähköisten asiointipalveluiden edistämisessä, kansallisten tietopalveluiden ja reaaliaikaisten rekistereiden hyödyntämisessä.

Valtion ainutkertaisiin järjestelmätarpeisiin eivät vakioratkaisut ja valmiit tuoteratkaisut sovellu. Räätälöity järjestelmä määritellään alusta lähtien tukemaan asiakkaan tarpeita, toimintaa ja prosesseja. Tällöin myös järjestelmän ominaisuudet saadaan vastaamaan optimaalisesti palvelun käyttäjän tarpeita.

Korkeatasoinen suorituskyky, toimintavarmuus, tietoturva ja käytettävyys ovat julkisen hallinnon järjestelmien avainkriteerejä. Monien vuosikymmenien kokemus auttaa meitä ymmärtämään, miten valtionhallinnon toimintojen kehittämistarpeet ja tietojärjestelmät saadaan puhumaan samaa kieltä.

Huolellinen vaatimusmäärittely on riskienhallintaa

Suunnittelemme ja toteutamme räätälijärjestelmän usein kokonaan tai merkittävältä osin asiakkaan tarpeisiin. Kokonaispalveluumme sisältyy ratkaisujen suunnittelu, toteutus ja integrointi sekä tuotantokäytön aikaiset palvelut ylläpidosta käyttöpalveluihin. CGI:n ammattilaisten johtamana räätälöity tietojärjestelmähanke alkaa laadukkaalla vaatimusmäärittelyllä.

Paneudumme erityisen huolella määrittelyvaiheeseen, jotta kaikki osapuolet saisivat yhdenmukaisen kuvan uudesta tietojärjestelmästä, sen toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista. Tämän jälkeen myös tekninen toteutus saadaan vastaamaan laatuvaatimuksia ja tukemaan riskitöntä ja onnistunutta käyttöönottoa.

Räätälitoteutuksiin valitsemme kunkin osa-alueen parhaat osaajamme. Kokeneella hanke- ja projektijohdolla on vankka kokemus ja monipuoliset näytöt lukuisista läpiviedyistä hankkeista.

Integraatiot monimutkaistuvat

Rakennamme järjestelmiä, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa varmistamme saumattoman yhteensopivuuden muiden tietojärjestelmien kanssa. Yhteisillä standardeilla varmistamme, että kokonaisuus pelaa hyvin yhteen, yhteydet asiakkaan ulkoisiin sidosryhmiin ja rajapinnat muihin palveluihin ja kumppanijärjestelmiin toimivat. Yhteiskunnan mittaviin ydinjärjestelmiin liitetään jatkuvasti uusia sähköisiä järjestelmiä. Isoissa kokonaisuuksissa punnitaan palvelutoimittajan kyky tehokkaaseen muutoshallintaan ja ennakointiin.

Tietojärjestelmien kehittämisessä hyödynnämme uusimpia ketteriä malleja ja parhaimpia projektityömenetelmiä, mutta hallitsemme myös perinteiset systeemityömallit.

Monipuolinen välineosaaminen mahdollistaa meille useita arkkitehtuurivaihtoehtoja. Huomioimme koko julkisen hallinnon, valtionhallinnon tai asiakasorganisaation yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet.

Vahva asiakasosaaminen ja valtionhallinnon tietojärjestelmien asiantuntijuus ansaitaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja onnistuneilla toteutuksilla.

  • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin reaaliaikaista ajoneuvojärjestelmiä ja tietopalvelua hyödyntää laaja käyttäjäjoukko viranomaisista yksityishenkilöihin. 
  • Tutustu, miten Uljas palvelee asiakaskohtaisena, valtakunnallisena ulosoton operatiivisena tietojärjestelmänä.
  • Valtiokonttori sai tehokkaan tietojärjestelmät valtionlainojen hallinnointiin.
  • CGI räätälöi kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän.