Kunnat ja valtio

Palveluna tarjottavat ratkaisut

Langat yksissä käsissä - tietojärjestelmät kokonaispalveluna

Valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeet toteutetaan entistä useammin kokonaispalveluna. Asiakas saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa, kuten vakio-ohjelmistotuotteet, asiakaskohtaisen sovittamisen, käyttöympäristön ja palvelun tuottamisen.

Olipa kyse valtion peruspalveluiden tukemisesta uuden aikakauden teknologialla, sähköisten kansalaispalvelujen suunnittelusta, tietopalveluiden räätälöinnistä tai vaikkapa valtakunnallisten rekisterien hyödyntämisestä, asiantuntijamme ottavat vetovastuun koko hankkeesta. Vastaamme kokonaisuudesta ja teknisestä osaamisesta, ja asiakas voi luottavaisesti keskittyä projektin ohjaukseen ja valvontaan.

Asiakkaan ei välttämättä tarvitse sitoa omia resursseja tai perustaa projektiorganisaatiota järjestelmän kehittämiseen. CGI:n laaja sertifioitu asiantuntijajoukko ja toimituskykymme takaavat, että käytössämme on aina parhaat tekijät, kuhunkin osa-alueeseen erikoistuneet osaajat.

Standardien mukainen palvelutuotannon toimitus ja laatu kattaa koko järjestelmän elinkaaren jokaisen vaiheen - ratkaisujen määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta ylläpitoon ja jatkuvaan tukeen. Pidämme langat käsissämme ja varmistamme, että aikataulut pitävät. 

CGI:n Palveluna-konsepti yhdistää sovelluksen, sen käytettävyyden ja suorituskyvyn hallinnan sekä erilaiset asiantuntijapalvelut asiakaskohtaiseksi kokonaisuudeksi. Palveluna-mallissa laitteet ohjelmistoineen jäävät CGI:n vastuulle.
Valtionhallinnon asiakkaamme, ministeriöt, valtion virastot ja laitokset saavat meiltä kokonaispalvelua, jonka laatua mitataan ajantasaisilla mittareilla.

Myös yksittäisiä asiantuntijapalveluita

Vaihtoehtona kokonaispalvelumallille tai toimitusprojektin vetovastuulle tarjoamme myös yksittäisiä asiantuntijapalveluita, kuten käytettävyystestausta, arkkitehtuuri- ja määrittelypalveluita täydentämään asiakkaan omia resursseja.

Mittavissa valtionhallinnon kokonaispalvelutoimituksissa palvelutoimittajan vahva tekninen kyvykkyys ja substanssiosaaminen kulkevat käsi kädessä. Pitkäjänteinen työmme yhteiskunnan kriittisten tietojärjestelmien kehittäjänä auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti julkishallinnon toimintoja ja prosesseja, joita lainsäädäntö ja muut uudistukset muokkaavat jatkuvasti.

Vuosikymmenien kokemus julkisen hallinnon tietojärjestelmistä ja -ympäristöstä vahvistaa meidät eturivin osaajaksi myös tietoturva-asioissa. Esimerkiksi sähköisten palveluiden kehittämisessä tuomme ratkaisuja ulkoisten uhkien minimointiin ja riskien hallintaan jo sovelluskehitysvaiheessa.

Suunnittelemme valtionhallinnon asiakkaidemme kanssa ratkaisun tietopalvelutarpeen hoitamiseksi palveluna tai toimitamme asiakkaalle järjestelmän, jolla se voi itse tuottaa tietopalvelua.

Asiakkaitamme ovat muun muassa:

  • Väestörekisterikeskus: mittava tietopalvelu väestötietojen välittämiseksi
  • Liikennevirasto: tiepidon tietopalvelujärjestelmää hyödyntävät tuhannet käyttäjät
  • Trafi: toteutamme valtakunnallisia liikenteen palveluita ja hyödynnämme uusinta teknologiaa toimintaprosessien tehostamiseen
  • Helsingin seudun liikenne: toimitamme joukkoliikenteen ratkaisuja ja informaatiojärjestelmäpalveluita palveluna joukkoliikenteen kehittämiseen
  • Valtiokonttori: tietojärjestelmät valtionlainojen hallinnointiin, osaksi valtion rahoitushallinnon operatiivista ydinjärjestelmää
  • Oikeushallinto: Jatkuvan palvelun mallissamme on myös yksi laajimmista operatiivisista oikeushallinnon räätälijärjestelmistä eli valtakunnallinen ulosottojärjestelmä ja sen sähköiset asiointipalvelut. Kehitämme kokonaisuutta vuosittain yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Helsinki ja Vantaa: tarjoamme palveluna ratkaisut palkanlaskentaan ja sähköisiin henkilöstöhallinnon palveluihin