Kunnat ja valtio

Rekisterien ja tiedon avoin hyödyntäminen (Open Data)

Avoin data mahdollistaa tiedon jakamisen ja hyödyntämisen

Uutta liiketoimintaa ja palveluita muodostuu yhdistelemällä ja hyödyntämällä tietovarastoja uudella tavalla. Tiedon jakaminen hyödyttää sekä tiedon luovuttajia että niiden sidosryhmiä.

CGI:n avoimen datan ratkaisut mahdollistavat tiedon kustannustehokkaan jakamisen ja helpon hyödyntämisen ilman tietoturva- ja kapasiteettihaasteita.

Ymmärrämme ja ratkaisemme rekisterien avaamisen ja avoimen datan haasteet – sekä luovuttajan että hyödyntäjän näkökulmasta. Toteutamme avoimia ratkaisuja yhdessä kuntien ja valtionhallinnon kanssa.

Yhteiskunnan, asuinympäristömme ja palvelujen kehittämisessä yhä olennaisemmassa asemassa ovat raportointi, tietojen analysointi ja tilannekuvan luonti. Avoin tietovarasto helpottaa raportointia, suunnittelua ja johtamista. Esimerkiksi kuntarekisteriratkaisumme Facta ja KuntaNet sekä paikkatietoratkaisumme FactaMap ja WebGIS ovat käytössä noin 300 kunnassa.

Ratkaisuihimme kuuluu mahdollisuus ylläpitää ja käyttää erilaisia tietoa kuvaavia metatietoja. Riittävä metatieto on edellytys tiedon käytettävyydelle ja sitä kautta oikeille päätöksille.