Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Entistä parempi asiointikokemus kehitetään nyt!

Kansallinen palveluarkkitehtuuri eli ”KaPA” asettaa kansalaisen asioiden hoidon keskiöön. Palvelujen digitalisointi lähtee julkishallinnon palvelujen kehittämisestä asiakaskeskeisiksi ja palvelujen tuomisesta digitaalisesti kaikkien saataville. Entistä paremman asiakaskokemuksen tuottaminen mahdollistuu tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon esteitä purkamalla. Ohjelman hankkeiden koordinoinnista ja rahoituksesta vastaa Valtiovarainministeriö ja toimeenpanosta Väestörekisterikeskus.

Yhteinen palveluväylä mahdollistaa palvelujen kehittämisen kansalaisille entistä asiakaslähtöisemmin yli toimiala- ja kuntarajojen. Väylän kautta palveluntuottaja tuo palvelujaan tehokkaasti kansalaisen saataville ja tiedon läpinäkyvyys tukee uusien innovaatiivisten palveluiden kehittämistä. Sähköinen alusta mahdollistaa palveluketjujen automatisaation uudella tavalla, jolloin palvelun tuottamisen kustannukset kevenevät.

Helppo Suomi.fi palveluväylä liittymä

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkiset toimijat liittymään Suomi.fi-palveluväylään 15.7.2017 mennessä. Me CGI:llä tasoitamme tietä liittymiseen. Olemme rakentaneet valmiiksi liittymän, joka muodostuu julkisen toimijan sisäisestä palveluväylästä (ESB) ja siihen liitetystä liityntäpalvelimesta. Kokonaisuus tarjotaan palveluna, jolloin toimija voi keskittyä uusien palveluiden rakentamiseen. Me CGI:llä olemme hoitanneet teknisen alustan valmiiksi. Liittyminen järjestyy kolmessa vaiheessa:

  • Hallinnolliset valmistelut
  • Tekniset valmistelut
  • Suomi.fi-integraatioiden toteutus

Kaikki irti KaPAsta: kolme askelta ideasta toteutukseen

Päästäkseen osalliseksi kansallisen palveluarkkitehtuurin hyötyihin, tulee palveluntarjoajan liittyä omalla tarjonnallaan yhteiseen palveluväylään. Me CGI:llä autamme organisaatioita kehittämään oman KaPA-toteutuksen kolmivaiheisen konseptin pohjalta:

  • Tarvekartoitus, suunnitelma sekä rahoitushakemus yhdessä asiakkaan kanssa CGI:n Digital Spark -konseptia hyödyntäen
  • Minimum Viable Product –määrittely asiakkaan testattavaksi sekä käyttöönoton suunnittelu
  • Lopputuloksena tuotteistettu palvelu tuotannossa

Sujuva palvelun käyttöönotto mahdollistuu valmiin teknisen alustan avulla ja asiakkaamme saa osakseen KaPA:n hyödyt valmiin palveluväyläliittymämme kautta.