Kunnat ja valtio

Kansalaisen palvelut ja sähköinen asiointi

Tietoyhteiskunnan palvelut solahtavat kansalaisen arkeen

Valtion palvelut sähköistyvät vauhdilla ja tulevat kansalaisen luo. Tarve julkisen asiakaspalvelun kehittämiselle ja joustavalle verkkoasioinnille kasvaa jatkuvasti. Virastoissa jonottaminen on mennyttä maailmaa. Valtaosa kansalais- ja yhteisöpalveluista voidaan turvallisesti tuottaa sähköisten palvelukanavien kautta.

Olemme mukana sähköisen asioinnin innovatiivissa hankkeissa, joissa lisätään asiakaslähtöisyyttä, kustannustehokkuutta ja tuottavuutta sekä tuetaan uusien laadukkaiden verkkopalveluiden syntymistä. Tavoite on, että valtion toiminta on entistä läpinäkyvämpää ja kansalaispalvelut helppokäyttöisiä. Mitä automaattisempia prosessit ovat, sitä paremmin kokonaisuus toimii.

Sähköiset palvelut helpottavat sekä kansalaisen asiointia että virkamiesten työtä

Palvelut ovat kansalaisten käytettävissä silloin, kun se heille itselleen parhaiten sopii. Entistä nopeampi ja virheettömämpi asioiden käsittely ja tiedonkulku vauhdittaa asiointia ja päätöksentekoa. Kansalaisen asia ohjautuu oikeaan paikkaan, oikealle asiantuntijalle. Esimerkiksi oikeusavun hakeminen on nopeutunut huomattavasti, kun hakemus voidaan laittaa vireille oikeushallinnon nettipalvelun kautta.

Kansalaisen verkkopalvelut tuovat uusia välineitä myös vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Toteutamme asiakkaillemme turvalliset asiointipalvelut, tuemme muutosjohtamisessa ja uusien toimintamallien luomisessa. Vuosikymmenien kokemus Suomen julkisen hallinnon tarpeista ja vaatimuksista auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmiä ja menetelmiä, joilla rakennetaan uuden aikakauden kansalaispalveluja. CGI:llä on monipuolinen osaaminen sähköisen asioinnin järjestelmien määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä myös julkisen tiedon saatavuutta ja yhteiskäyttöä. Valtakunnallisten rekisterien, kuten Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja Trafin ajoneuvoliikennerekisterin avaaminen tuo kertaalleen ylläpidetyn, virallisen tiedon kansalaisten ja yritysten käyttöön. Trafin sähköisen asiointipalvelun kautta voi tilata ajoneuvon rekisteröintitodistuksen, ilmoittaa tai poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä. Julkisen liikenteen informaatioratkaisuissa valtakunnan yksi käytetyimmistä nettipalveluista, HSL:n reittiopas valjastaa paikkatiedon älykkyyden kansalaisten käyttöön.

Turvallisia asiointipalveluita kansalaisille

Ajantasaisen ja luotettavan tiedon hyödyntämisen lisäksi yhä tärkeämpää on tietojärjestelmien ja palveluiden yhteentoimivuus eri viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa. Yhteisillä pelisäännöillä ja määrittelyillä voidaan varmistaa turvallinen asiointi, kansalaisten luottamus ja yhdenvertaisuus sähköisten palveluiden käytössä.

Tuomme ratkaisuja ulkoisten uhkien minimointiin ja riskien hallintaan jo sovelluskehitysvaiheessa ja sähköisten palveluiden siirtyessä tuotantoon.

CGI tuo kansalaisten palveluun ratkaisuja, jotka ottavat huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet. Esimerkiksi roolikohtaisten näkymien avulla voidaan tietojärjestelmiä, tietovarastoja ja palvelulähteitä yhdistää käyttäjälähtöisesti.

Esimerkkejä ratkasuistamme:

  • Yliopistojen nettihakupalvelu Opetushallitukselle
    Henkilö voi kerralla hakea opiskelemaan useampaan eri yliopistojen päävalintaan tai erillisvalintaan. Käyttäjän voi halutessaan erikseen rekisteröityä nettihakupalvelun käyttäjäksi, jolloin myös opiskelupaikan vastaanottaminen onnistuu sähköisesti esim. pankkitunnusten avulla. Palvelu on ensisijaisesti kaikille kansalaisille suunnattu sähköinen asiointipalvelu, vaikkakin samalla myös viranomaisresurssien ajankäyttö on tehokkaampaa ja keskitetympää.
  • Opiskelijavalintajärjestelmä useille yliopistoille
    Järjestelmän avulla yliopistojen tiedekunnat tekevät vuosittaiset opiskelijavalinnat niin kesäisin kuin syksyisinkin. Järjestelmä kerää henkilötiedot valintakunnallisen hakijarekisteristä, noutaa hakutoiveet yliopistojen nettihakupalvelusta ja poimii ylioppilastutkintotiedot ylioppilastutkintorekisteristä. Järjestelmä pisteyttää nämä ja muut opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja laittaa hakijat paremmuusjärjestykseen. Käyttäjä saa järjestelmästä opiskelijavalinnan tuloksen.

Tietoyhteiskunnan monet palvelut kulkevat luontevasti arjessa kansalaisen rinnalla, osana tätä päivää ja huomista.