Kunnat ja valtio

Hallinnon ratkaisut

Parhaat hallinnon ratkaisut kustannustehokkaasti kunta- ja SoTe-toimialoille

Toiminnan jatkuvan kehittämisen edellytyksenä on oikea-aikainen tiedon raportointi ja analysointi. Sähköiset toimintatavat uudistavat ja tehostavat esimerkiksi kunnan palveluiden ja tavaroiden kilpailuttamista, hankkimista ja varastoimista. Dokumenttien tehokas kierrätys ja arkistointi korostuvat, kun toimintaprosesseja sähköistetään ja virtaviivaistetaan.

CGI on koonnut kunta-, kuntayhtymä ja sotetoimialan tuntemuksensa ja järjestelmäosaamisensa valmiiksi tuotteistetuiksi, nopeasti käyttöön otettaviksi hallinnon ratkaisuiksi. Raportointia ja prosesseja kehitetään säännöllisesti yhdessä kuntamallin asiakaskehitysryhmän kanssa.

  • Kuntamalli on hallinnon kokonaisratkaisu kunnan, kuntayhtymän sekä sotealueen taloudenohjaukseen, henkilöstönohjaukseen, sähköiseen tilaamiseen, suunnitteluun ja johtamiseen. Kuntamallilla hoidat niin kunnan, kuntayhtymän, sotealueen tai niiden omistamien liikelaitosten, taseyksiköiden tai osakeyhtiöiden kirjanpidon ja raportoinnin sekä taloussuunnittelun. Erillinen osakeyhtiömalli takaa valmiin raportointiratkaisun osakeyhtiö lainsäädäntöä vasten. Kuntamalliin kuuluu myös tiivisti konsernilaskennan osuus emoyhteisölle. Katso video.
  • Hallinnon ohjaus Palveluna -malli on kunta- ja sotetoimialan parhaiden käytäntöjen mukaan tuotteistettu ja dokumentoitu palvelukokonaisuus, joka hinnoitellaan käytön mukaan. Kokonaisuus on hallinnon tehokas ja helppokäyttöinen työkalu, joka tehostaa talouden ja toiminnan ohjaamista. Päätöksentekijöille se tuottaa helposti saatavaa, ajantasaista informaatiota. Palveluna-malli tarjoaa kunnille uudenlaisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä sekä tarjota osaamistaan ja palveluitaan myös muille yhteisöille.

CGI huolehtii, että

  • järjestelmä toimii luotettavasti ja joustavasti
  • sovittu palvelutasolupaus pitää
  • kunnan omat resurssit vapautuvat tuottavaan ja tehokkaaseen käyttöön
  • kulut ovat ennustettavissa
  • investointeja lisensseihin, laitteisiin tai IT-resursseihin ei tarvita.