Kunnat ja valtio

Kunnat ja valtio

Tuomme tehokkuutta julkisen sektorin palveluihin

Verkottunut, tietojärjestelmien hyödyntämiseen perustuva toiminta on ratkaisu tulevaisuuden vaatimuksiin myös julkisella sektorilla. Kehittynyt teknologia tarjoaa keinot toiminnan tehostamiseen ja palvelun parantamiseen. Teknologia ylipäätään mahdollistaa hyvinvoinnin ylläpitämisen. Se tarjoaa kansalaisille uusia tapoja osallistua ja vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa.

Varmistamme yhteiskunnan toimivuuden

Olemme kokenut julkishallinnon tietojärjestelmien toimittaja ja tunnemme julkishallinnon toiminnan ja tarpeet erittäin hyvin. Kehitämme aktiivisesti uusia palveluja niin kansalaisten kuin julkisen hallinnon työntekijöiden arjen helpottamiseksi. Sähköisen asioinnin avulla palvelut ovat käytettävissä helposti silloin, kuin käyttäjälle itselle sopii. Palvelut ovat vuorovaikutteisia ja turvallisia käyttää. Kun tietopalvelujen tarpeet kasvavat ja sekä tiedot että rekisterit avautuvat, olemme mukana edistämässä tiedon yhteiskäyttöä. Varmistamme myös, että tiedot ovat saatavilla turvallisesti ja luotettavasti.

Palvelu- ja hallintorajojen muuttuminen edellyttää prosessien uudistamista ja yhä parempaa muutosjohtamista. Kehitämme myös julkisten palvelujen ja tietojärjestelmätoimittajien keskinäistä työnjakoa. Tuemme tätä kehitystä tarjoamalla hankinnat myös palveluna.

Palvelemme julkishallintoa yli 40 vuoden kokemuksella

CGI:llä on yli 40 vuoden kokemus julkishallinnon palvelujen tarjoajana Suomessa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet kaikille julkishallinnon sektoreille suomalaista menestystarinaa. Paikallisen tietotaidon lisäksi julkinen sektori pääsee hyödyntämään myös kansainvälistä osaamistamme.

Palveluihimme luottavat muun muassa eduskunta, Helsingin kaupunki, oikeushallinto, Opetushallitus, Valtiokonttori ja Väestörekisterikeskus. Tutustu tarkemmin, miten julkishallinnon toimijat hyötyvät palveluistamme.