Konsultointi

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen vauhdittaa uusia toimintatapoja

Muutosjohtaminen on välttämätöntä järjestelmien ja toiminnan muutosten onnistuneessa jalkauttamisessa, ja tulee linkittyä toimenpiteiden koko elinkaareen. Vaikka muutos on jatkuvaa, tietojärjestelmän tai teknologian käyttöönotto tai toimintatavan jalkauttaminen on poikkeustila.

Onnistunut toimintamallien uudistaminen ja uutta teknologiaa sujuvasti käyttävät loppukäyttäjät ovat saman kolikon kaksi puolta. Muutosjohtaminen vähentää käyttöönoton aikaansaamaa haitallista vaikutusta toimintaan ja varmistaa, että hyötyä tuovat muutokset toteutuvat. Muutosjohtamisen tavoitteena on käyttöönottoon sitoutunut henkilökunta ja muut sidosryhmät, jotka tietävät mitä itseltä tai omalta vastuualueelta odotetaan käyttöönottojakson aikana ja sen jälkeen.

Hyödynnä CGI:n asiantuntemus ja kokemus

CGI:n muutosjohtamisen mallin ytimessä on konkreettisten muutosten tunnistaminen. Muutoksia tarkastellaan jokaisen sidosryhmän näkökulmasta. Muutokset saavat aikaan hyödyt. Hyötyjen tavoittelu kannattaa aloittaa suurimman hyödyn tuovista muutoksista. Muutosviestintä on henkilökohtaista ja konkreettista.

Esimerkkejä muutosjohtamisen vaikutuksista liiketoimintaan:

  • Jos jokaisella työntekijällä kuluu käyttöönoton aikana 2 tuntia hukkaan huonon tiedonkulun takia, kustannus on 800 henkilön organisaatiossa 800 x 2 h x 100 € = 160 000 €.
  • Jos johdon suunnittelema 125 000 euron vuosittainen tuottavuussäästö viivästyy puutteellisen muutosjohtamisen takia, ja se saavutetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana vain 40 %:sti, on menetys kassavirrassa 2 x 40 % x 125 000 € = 100 000 €

Lataa CDO Playbook