Konsultointi

Hanke- ja projektihallinta

Pidä fokus, budjetti ja aikataulu

Yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa työn monimutkaisuus ja vaativuus lisääntyy. Yhä suurempi osa asiakastoimituksista ja kehitystyöstä toteutetaan hankkeina ja projekteina, tavoitteena kustannustehokkuus ja tuloksellisuus. Sisältöosaamisen lisäksi vaaditaan vahvaa hanke- ja projektihallinnan sekä johtamisen osaamista.

Avuksi hanke- ja projektihallinnan menetelmät

Tarjoamme hanke- ja projektihallinnan sekä johtamisen konsultointia joko osana ”avaimet käteen” – toimituksia tai asiantuntijapalveluna. Vakiintuneet hanke- ja projektihallinnan sekä johtamisen menetelmämme tukevat hankkeiden ja projektien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.  Konsultointitoimeksiannoissamme muutos painottuu vaihtelevasti liiketoimintaprosesseihin, organisaatioon tai IT-ratkaisuun, mutta tyypillisimmin kaikkiin näihin.  Sertifioidut hankejohtajamme ja projektipäällikkömme toimivat neuvonantajina tai vastuurooleissa, räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan.

Tuloksena aikataulussa ja budjetissa läpiviety projekti

Asiakkaalle CGI:n vahva hanke- ja projektiosaaminen näkyy liiketoiminnan tarpeita vastaavien muutosten läpivientinä sovitussa aikataulussa ja sovitun budjetin raameissa. Haluttu lopputulos rakentuu mm. jämäkästä hankkeiden ja projektien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta vaatimusmäärittelyineen, viestinnästä, mittaamisesta sekä raportoinnista. Keskeistä on myös konsulttiemme kyvykkyys johtaa asiantuntijatyötä.

Kun tarvitset hanke- ja projektihallinnan sekä johtamisen konsultointia kotimaassa tai kansainvälisessä ympäristössä – ota yhteyttä.
Me tarjoamme parhaat ammattilaiset laajalla toimialaosaamisella.

Lataa CDO Playbook