Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Autamme vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin

Niukkenevat resurssit, asiakkaiden kasvavat vaatimukset ja lainsäädännön tiukentuminen kasvattavat painetta parempaan liiketoimintaan. Kestävä kehitys, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat nykyään itsestään selviä vaatimuksia. Me autamme eri toimialojen organisaatioita löytämään digitalisaation ja ekotehokkuuden tuoman kilpailuedun ja säästöpotentiaalin sekä luomaan kestävän kehityksen tulevaisuuden tiekartan.

Kestävä kehitys ja digitalisaatio

CGI:llä on kattava kokemus kestävää kehitystä tukevien digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta. Tarjoamillamme ratkaisuilla autamme asiakkaitamme digitalisaation ja kestävän kehityksen yhdistämisessä heidän omassa liiketoiminnassaan.

Ympäristövaikutuksia voidaan pienentää esimerkiksi automatisoimalla prosesseja. Tämä parantaa tehokkuutta ja vähentää hävikkiä. Toimintatapoja voidaan myös muuttaa kokonaan ympäristöystävällisemmäksi. Esimerkiksi etätyöskentely tai huoltoon liittyvä etädiagnostiikka vähentävät turhan liikenteen tarvetta. Lisäksi ihmisiä voidaan avustaa työssä ja arjessa tekemällä ympäristöystävällisistä valinnoista helpompia ja houkuttelevampia.

Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa ei riitä pelkkä teknologia. Organisaation toimintatapojen muutos ratkaisee ja me voimme auttaa tässä. Parhaat ratkaisut ovat sellaisia, jotka luovat uutta arvoa ja säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä.

Ennakoiva lähestymistapa tuo kilpailuetua – kiriminen tulee kalliiksi. Kestävän kehityksen edelläkävijä saa liiketoimintahyötyä ja kilpailuetua kulusäästöinä, parantuneena riskienhallintana, liikevaihdon kasvuna, tuote- ja palveluinnovaatioina sekä brändin arvon nousuna.

Tunnemme kattavasti eri toimialojen kestävän kehityksen erityistarpeet. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme erilaisia ympäristölaskureita biopolttoaineiden massataselaskennasta lentorahdin ilmastopäästöihin. Tarjoamme erilaisia vastuujohtamisen työkaluja ja vastuuraportointia verkossa. Raportoimme itse vastuullisuudestamme osoitteessa yritysvastuu.cgi.fi

Esimerkkejä kestävää kehitystä edistävistä ratkaisuistamme

Esimerkkejä kestävää kehitystä edistävistä ratkaisuistamme
Helsingin Bussiliikenne kerää busseistaan 

dataa ja kehitttää sen avulla toimintaansa.

Helsingin bussiliikenteessä toteutettiin analytiikkaratkaisu, jolla parannettiin asiakastyytyväisyyttä ja turvallisuutta sekä vähennettiin polttoainekuluja ja päästöjä. Busseihin asennettiin datankeruulaite ja anturit, joista kerättyä tietoa analysoitiin ja jaettiin kuljettajien kesken. Kuljettajien välillä oli kymmenien prosenttien eroja polttoaineen kulutuksessa ja äkkijarrutusten määrässä. Dataa analysoimalla ja tietoa jakamalla parhaat toimintatavat saatiin levitettyä kaikille kuljettajille. Yhtiön polttoaineenkulutus ja päästöt vähenivät 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Satokausikalenteri valloittaa pian suurkeittiöt

Satokausikalenteri suurkeittiöiden reseptiikkaan. CGI:n yhteistyöllä Sesonkia Oy:n kanssa saatiin suurkeittiöiden toiminnanohjausjärjestelmä Aromiin lisättyä tieto erilaisten kasvisten satokaudesta. Aromi kannustaa ja ohjaa reseptiikassaan satokauden mukaisiin kasviksiin ja parantaa näin salaattien sekä muiden ruokien tuoreutta ja maukkautta. Satokauden tuotteet ovat lisäksi ekologisempia ja halvempia, eli päästöt vähenevät ja rahaa säästyy. Aromi on käytössä niin monessa lounasruokalassa ja suurkeittiössä, että vaikutukset ulottuvat valtavaan joukkoon ihmisiä. Digitalisaation ja kestävän kehityksen yhdistäminen tarkoittaa juuri tällaisen innovatiivisuuden hyödyntämistä muillakin toimialoilla.

Vantaan kaupunki on ulkoistanut palvelimien ylläpidon 

CGI:lle

Vantaan kaupunki on ulkoistanut palvelimien ylläpidon CGI:lle. Ulkoistuksen yhteydessä CGI toteutti selvityksen muutokseen liittyvistä ympäristöparannuksista. CGI:n virtuaalisten palvelinratkaisujen ja päästöttömän sähkön sopimusten myötä energiankulutusta saatiin vähennettyä yli 90 %, ja kasvihuonekaasupäästöt saatiin nollattua. Lisäksi Vantaalla tarkastellaan jatkossa yhä enemmän sekä IT-laitteiden ympäristövaikutuksia että sitä miten IT-investoinneilla saadaan aikaan aiemmin mainittuja ympäristöparannuksia eli muutoksia kaupungin toimintatapoihin kestävän kehityksen edistämiseksi. Erityisesti turhaa liikennettä saadaan vähennettyä mahdollistamalla joustava etätyöskentely ja aiempaa paremmat sähköiset palvelut kuntalaisille.