Kestävä kehitys

Autamme vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin

Resurssien niukkuus ja lainsäädännön lisääntyminen kasvattavat painetta tehokkaaseen liiketoimintaan. Kestävän kehityksen raportointivaatimukset ja selvitykset ovat lisääntyneet ja läpinäkyvyys sekä vastuullisuus ovat nykyään itsestään selviä vaatimuksia. Tänä päivänä asiakkaamme kohtaavat haasteita kestävään kehitykseen liittyvien lakien, asetusten ja standardointien noudattamisessa sekä vihreän liiketoiminnan käytäntöjen saavuttamisessa.

Ennakoiva lähestymistapa tuo kilpailuetua – kiriminen tulee kalliiksi. Kestävän kehityksen edelläkävijä saa liiketoimintahyötyä ja kilpailuetua kulusäästöinä, parantuneena riskienhallintana, liikevaihdon kasvuna, tuote- ja palveluinnovaatioina sekä brändin arvon nousuna.

CGI:llä on vahva tausta kestävän liiketoiminnan kehittämisestä sekä oman toiminnan että toimitettujen ratkaisujen osalta. CGI on saanut lukuisia palkintoja ja mainintoja edelläkävijyydestä ja oma kestävän kehityksen ohjelma on ollut menestys tuoden merkittäviä säästöjä.

CGI:n kestävän kehityksen palvelut yhdistävät syvällistä ympäristötietämystä, johtavia IT-ratkaisuja sekä valmiiksi tuotteistettuja palveluita. Ratkaisut auttavat asiakkaitamme vastaamaan onnistuneesti kestävän kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin - vähentämään ympäristövaikutuksia ja energiakustannuksia, parantamaan säännösten noudattamista sekä työntekijöiden, kansalaisten ja asiakkaiden hyvinvointia.

Jokaisella asiakkaallamme on potentiaalia kestävään kehityksen mukaiseen toimintaan ja sen tuomiin liiketoimintaetuihin. Vaikka ekotehokkuus on tavoitteena lähes kaikilla yrityksillä ja organisaatiolla, ekotehokkuuden taso ja vaatimukset vaihtelevat.

Kestävän kehityksen konsultointipalvelumme ja IT-ratkaisumme tukevat asiakkaidemme erilaisia ja eritasoisia tarpeita. Autamme eri toimialojen yrityksiä ja organisaatiota löytämään ekotehokkuuden tuomat kilpailuedut, säästöpotentiaalit sekä luomaan kestävän kehityksen tulevaisuuden tiekartan.