Hybridi-IT

IT-infrastruktuurin konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Modernisoi IT-infrastruktuurisi

Pilvet ja ICT-Infrastruktuuri eivät ole pelkästään tekniikaa vaan jatkuvaa muutosta tekniikan kehittyessä. Muutoksen onnistunut suunnittelu ja toteutus edellyttää asiantuntijaosaamista. Kokeneet ICT-infrastruktuuri- ja pilviasiantuntijamme ovat asiakkaidemme tukena aina yksityiskohtaisesta teknisestä tietämyksestä kykyyn suunnitella monimutkaisia laajoja ympäristöjä. Tuotamme palveluita monipuolisesti niin kotimaisille kuin monikansallisille yrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille.

Sertifioitua ICT-infrastruktuuriosaamista

Tarjoamme sertifioitua pilvi- ja ICT-infrastruktuuriosaamista muun muassa Microsoftin, Oraclen, Citrixin ja VMwaren tuotteista, ja niiden soveltamisesta asiakkaan liiketoiminnan tueksi.

Palveluitamme ja osaamisiamme ovat muun muassa:

  • Pilvikonsultointipalvelut: Microsoft Office365, Azure, AzureAD, Unify360 Hybrid Clouds
  • ICT-infran modernisointipalvelut, arkkitehtuurit ja kehitystiekartat
  • ICT-ympäristöjen ”terveystarkastukset” sekä tehokkaat nykytilan analyysit ja kartoitukset nykyaikaisin työvälinein
  • Käyttäjäympäristön kehittäminen
  • Identiteetin ja pääsynhallinnan (IAM) konsultointi ja projektipalvelut
  • Muutostilanteisiin liiittyvät palvelut.

Turvallisuutta ja käyttöoikeuksien hallintaa

Meillä on Suomessa pitkäaikaista käytännönnön kokemusta identiteetin ja käyttöoikeuksien (IAM) hallinnan tekniikoista, menetelmistä, käyttöönotoissa ja käyttövaltuuksien raportoinnista, myös valtionrajat ja yritysrajat ylittävistä ratkaisuista. Tehostamme myös prosesseja sw-robotiikalla. Sertifioitu tietoturvaosaamisemme kattaa muun muassa Oraclen, CA:n ja Microsoftin tuotteet. Osalta konsulteiltamme löytyy myös tietoturvallisuusalan CISSP- tai CISA-tutkinto.

Lue lisää tietoturvapalveluistamme.

Projekteja, palveluita ja prosesseja

Johdamme projekteja, määrittelemme palveluja ja laadimme sekä ohjaamme prosesseja vankalla kokemuksella. Asiantuntijamme ovat sertifioituneet muun muassa IPMA-C- ja PRINCE2-menetelmien sekä ITIL-, Togaf- ja COBIT-viitekehyksien osaajiksi. Projekteissa käytämme joko CGI:n tai asiakkaiden määrittelemää tapaa, perinteisiä tapoja sekä yhä enenemässä määrin Agile/Scrum toimintamalleja.
Muutosjohtamisen ja –hallinnan alueella asiantuntijamme ovat erikoistuneet auttamaan asiakasta fuusioiden, yritysostojen ja ulkoistusten alueella aina Due Dillegence vaiheesta projektien kautta palveluiden tuottamiseen asti MADO (Mergers, Acquisitions, Divestitures and Outsourcing) -palveluillamme.

Palveluiden ja prosessien kehittäminen ja niiden virtaviivaistaminen kuuluvat kiinteänä osana asiantuntijoidemme osaamiseen.

Käyttäjäympäristön kehittäminen

Teemme työasemaympäristön uudistuksia aina perinteisestä elikaarimallin uudistamisesta pilvimalliseen liikkuvan työntekijän työympäristöön. Kokeneneet konsulttimme ovat toimittaneet Microsoft SCCM-, Windows10- ja Azure-pohjaisia käyttäjäympäristöjä vuosien ajan. Rikastamme perinteisiä työasemaympäristöjä lisäämällä käyttäjälle mobiliteettia Microsoft-pilvityökaluilla (Intune) sekä Citrix Xenmobilen avulla kun tarve vaatii datan paikallista säilyttämistä. Luomme joustavuutta sovellusten toimittamiseen käyttäjälle terminaalipalveluin sekä Citrixin että Microsoftin työkaluilla.

Pilvi-infrastruktuuri konsultointi 

Tuottavuus- ja pilvisovellukset

Nyt on oikea aika miettiä uudenlaista lähestymistä sovelluspalveluiden käytössä, tuottavuustyövälineiden toteutusten siirtyessä yhä enemmän Saas-tyypisiin ratkaisuihin. Selvitämme ja toteutamme asiakkaiden kanssa oikeat ratkaisut esim. sähköisen viestinnän tueksi joko Cloud- tai onpremise – palveluympäristöihin. Osaamisiimme sisältyvät Microsoftin tuottavuusratkaisut Office365 – ympäristössä sekä myös onpremise Exchange-asennukset ja erityyppiset migraatiot projektit.

Infrastruktuuri- ja pilvipalvelut

Jokaisella organisaatiolla on omat vaatimukset ja tarpeet ICT-infrastruktuurin ja pilvipalveluiden hyödyntämiseksi. Näiden uusien palveluympäristöjen avulla saadaan ketteryyttä, ja nopeampia käyttöönottoja sekä uusia reittejä uusille innovaatioille. Me autamme ja toteutamme asiakkaiden palveluympäristöjen siirtämisessä turvallisesti esimerkiksi Microsoftin Azure –ympäristöön tai onpremise ympäristöjen päivittäminen uudempiin Windows2016 -käyttöympäristö versioihin. 

Case Azure hallintamalli

Asiakkaan haaste
Useat asiakkaat liiketoimintayksiköt ostavat julkisia pilvipalveluita suoraan toimittajilta. Pilvipalvelut rakentuivat erillisinä ilman yhtenäistä suunnittelua, arkkitehtuuria, käyttäjähallintaa ja tietoturvaa.

Ratkaisumme
Olemme auttaneet asiakkaitamme seuraavantyyppisellä ratkaisulla

  • Määritelimme, suunnittelimme ja toteutimme Azure IaaS -palveluiden hankinta- ja hallintamallit
  • Loimme Azure hallinta- ja palvelukonseptin (Governace – malli), joka tukee ketterää toimintatapaa, tietoturvaa, yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria sekä palveluiden jatkuvutta
  • Käynnistimme Azure-asiantuntija -tukipalvelun asiakkaan Azure-asiantuntijoille tarpeen mukaan.