Hybridi-IT

Konesalipalvelut

Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus

Konesalipalvelut sisältävät tietoliikenteeseen, palvelimiin, tallennusjärjestelmiin, tietokantoihin ja työryhmäratkaisuihin liittyvät palvelut joko kapasiteetti- ja/tai hallintapalveluina, mutta myös asiakkaan konesaleihin tuotettuna. Erilaisia konesalipalveluita tuotetaan sekä IaaS-, PaaS- että SaaS- palvelumalleilla.

Palvelutuotantomalli takaa parhaiden käytäntöjen ja välineiden hyödyntämisen

Palvelutuotantomalli koostuu CGI:n toimintatavoista ja palveluprosesseista, joilla varmistetaan ja turvataan asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuus. Konesalipalvelujen palvelutuotantomalli on osa CGI:n koko toiminnan kattavaa toimintamallia ja muodostaa menetelmät jatkuvien palveluiden tuottamiselle. Palvelut ovat sertifioitu sekä laatu (ISO 9001)- että tietoturva (ISO 27001)-standardeita noudattaen. Ratkaisut kattavat myös maksukorttitietojen käsittelyyn liittyvä PCI – DSS – standardin jaetusta kapasiteetista.

CGI:n palvelutuotantomalli perustuu alan parhaisiin ITILin (IT Infrastructure Library) mukaisiin toimintamalleihin täydennettynä CGI:n palvelutuotannon parhailla käytännöillä ja CGI:n valitsemilla välineillä.

Korkean standardin konesalit

Itse konesalitilapalvelut ovat standardoituja ja automatisoituja. Käytetyt teknologiat ovat markkinoiden parhaimpia ja palvelut ovat suunniteltu vastaamaan asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita. Konesalit ovat kahdennettuja ja tarjoavat 24/7 palveluja sekä DR- (Disaster Recovery) ja jatkuvuuspalveluja. Ne ovat turvattu korkeimpien standardien mukaan.

CGI:llä on kaksi pääkonesalia Suomessa ja useita vara- ja asiakaskohtaisia saleja muilla paikkakunnilla. Korkean käytettävyyden ratkaisuissa käytetään pääkaupunkiseudun saleja yhdessä toteuttamaan vaaditut tekniset edellytykset.

Riittävät volyymit takaavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun sekä osaamisen riittävyyden kaikissa olosuhteissa.

Esimerkkejä CGI:n volyymeistä:

 • Yli 7 000 palvelinta sisältäen Windows-, Linux-, AIX-, HP_UX-, AS/400 - sekä MF-alustoja
 • Yli 2 500 tallennuskapasiteettia sisältäen SAN-, NAS- js DAS-järjestelmät
 • Yli 1 500 tietokantainstanssia sisältäen Oracle-, MS SQL- sekä Ingres -kantoja

Konesalipalvelujen hyödyt:

 • Liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöhallinnan turvaaminen ympäri vuorokauden
 • Täyttävät kaikki merkittävät lainsäädännölliset ja muut laadulliset vaatimukset
 • Kattavat palvelinkeskuspalvelut yhdistettynä osaavaan konsultointipalveluun
 • Kustannustehokkuus ja laadun varmistaminen

Palveluportfoliomme sisältää mm. seuraavat palvelut:

 • Palvelimen hallinta
 • Tietokannan hallinta
 • Middleware hallinta
 • Server On Demand
 • Storage On Demand
 • End to End valvonta
 • Sähköposti- ja työryhmäpalvelut
 • Etätyöpalvelut
 • Palvelinkeskeinen tietojen käsittely
 • Lähiverkon hallinta
 • Palomuuri ja internet palvelut
 • WAN hallinta
 • Secure Proxy
 • IDS / IPS
 • SIEM