Hybridi-IT

IT-infrastruktuuripalvelut - Hybridi-IT

Hybridi-IT mahdollistaa digitaalisen muutoksen

Digitaalinen muutos perinteisistä IT-ratkaisuista pilvipalveluihin luo hybridi-IT-ympäristöjä. Nämä monitahoiset ympäristöt edellyttävät strategiaa sekä vakaata ohjausta, valvontaa ja kokonaishallintaa kustannusten, riskien ja tehottomien ratkaisujen minimoimiseksi. Samanaikaisesti on maksimoitava tietoturva, joustavuus, tehokkuus ja innovointi. CGI:llä on tähän ratkaisu.

 

Unify360 hybridiympäristöjen hallintaan

Hybridi-IT-ympäristön monitahoisuuden hallinnassa auttaa CGI Unify360 -ratkaisu. Se on hallinta-alusta, joka helpottaa pilvipalvelujen käyttöönottoa, vähentää käyttöönoton riskejä ja tukee IT-organisaatiotanne muutoksessa perinteisestä IT-palvelujen tarjoajasta strategiseksi kumppaniksi. Asiantuntijoidemme tarjoama tuki auttaa parantamaan suorituskykyä ja lisäämään joustavuutta ja innovatiivisuutta hybridi-IT-ympäristöissä.

IT-toimitusten optimoimiseksi CGI tarjoaa erilaisia palvelukomponentteja, joita voidaan yhdistellä alla olevan mukaisesti.

Hybridi-IT-palvelut

Palvelumme ovat skaalautuvia, joten voitte valita yrityksenne tarpeisiin parhaiten sopivan palvelutason. Tarjoamme asiakastukea eri kanavissa ja useilla eri kielillä 24/7/365-periaatteella. Yhteistyökumppaneihimme kuuluu markkinoiden johtavia julkisia pilvipalvelutoimittajia, kuten Amazon Web Services ja Microsoft Azure.

 

SIAM avuksi monitoimittajahallintaan

Digitaalinen muutos tuo mukanaan paitsi uusia innovatiivisia ratkaisuja myös kasvavan kustannusriskin, joka on seurausta erikoistuneiden IT-toimittajien kirjosta. CGI:n kokonaisvaltainen SIAM-palvelu (Service Integration and Management) on ratkaisu monitoimittajamallien riskien hallintaan. Se takaa toimintanne ja IT-palvelujen tehokkaan integroinnin sekä luo yhteisen toimituskehyksen monitoimittajaverkostolle.

 

Kaikki vaihtoehdot asiakaslähtöisiin kapasiteetti- ja käyttöpalveluihin

CGI:n datakeskuspalvelut tuottavat kapasiteettia joustavasti ja tietoturvallisesti kattaen kaikki palvelumallit, kuten Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) ja Hardware as a Service (HaaS).

 

Kaiken perustana Management Foundation ja ISO-standardit

CGI:n kaikkien toimitusten kulmakivenä on ISO9001-standardiin perustuva CGI Management Foundation. Se on kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää globaaleja prosesseja, politiikkoja ja toimintaohjeita. IT-infrastruktuurin toimitusprosesseissa noudatamme ITIL v3 -mallia.