IT-infrastuktuuripalvelut

IT-infrastruktuuripalvelut

Infrastruktuuriratkaisuja liiketoimintasi tarpeisiin

IT-infrastruktuuri on kokonaisuus, joka kattaa yrityksen laitteet, ohjelmistot, ylläpidon, asiakastuen, hallinnan ja tietoliikenneyhteydet. Tarjoamme tekniikan, prosessit sekä resurssit, joilla asiakkaamme saavat muokattua IT-infrastruktuurinsa vastaamaan liiketoimintansa tarpeita – palveluna.

IT-infrastruktuurin ulkoistaminen tuo asiakkaille lukuisia hyötyjä: 

  • IT:n tuottama liiketoiminnallinen hyöty lisääntyy
  • IT-infrastruktuuri saadaan entistäkin tiukemmin integroitua osaksi sovelluksia ja liiketoimintaprosesseja
  • IT-infrastruktuurin hallittavuus ja joustavuus paranee
  • loppukäyttäjien kokeman palvelun laatu paranee.

Erityisosaamisalueitamme IT-infrastruktuurin ulkoistamisessa ovat middleware-palveluiden ja liiketoimintakriittisten järjestelmien hallinnan lisäksi vahva sovellusosaaminen. Kehitämme laadukkaita palveluja yhdessä asiakkaidemme kanssa tarjoten aina innovatiivisia ratkaisuja ja tuoreimpia teknologioita.

Uskomme ympäristöystävälliseen tietotekniikkaan, joka edesauttaa kestävän elintavan vaalimista. Esimerkkejä kestävän kehityksen toiminnastamme ovat ympäristökuormitukseltaan merkittävien prosessien tehostaminen, paperiton toimisto sekä Green logistics- ja Green IT -palvelut.

Näemme myös pilvipalvelut osana kokonaispalvelua. Rakennamme asiakkaan tarpeiden mukaiset pilviratkaisut kumppaniverkostomme kanssa siten, että pilvestä tarjottavat palvelut ovat saumaton osa asiakkaalle tarjottavaa kokonaispalvelua. Internetin kautta käytettävät teknologia-, ohjelmisto- ja tallennuskapasiteettipalvelut, jotka sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimilla, vapauttavat asiakasyrityksen omaa osaamista ydinliiketoiminnan kehittämiseen.