Hyvinvointi

Terveydenhuollon ratkaisut

Tukea terveydenhuollon ammattilaisen arkeen

Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja palveluun liittyvissä tehtävistä yhä suurempi osa on mahdollista hoitaa kotona joko ammattilaisen tai potilaan/asiakkaan itsepalveluna. Erilaiset hyvinvoinnin netti- ja mobiilipalvelut sekä älypuhelinten käyttö ovat lisänneet suuren väestönosan valmiuksia hyödyntää omahoidon ratkaisuja osana omaa hoitoprosessiaan.

Kotiin tarjottavat palvelut mahdollistavat uusia tapoja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Palvelu perustuu tarvittaessa korkealaatuisen videoyhteyden käyttöön tai kevyempään verkon yli tapahtuvaan kuvansiirtoon. Myös kotona käytettävien mittalaitteiden tiedot siirtyvät ammattilaisen käyttöön helppokäyttöisesti ja luotettavasti.

  • ITTE-itsepalveluautomaatti on nopea ja kustannustehokas tapa vähentää työpainetta asiakaspalvelussa. Itsepalveluautomaatin avulla pareannetaan työtehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä, kun rutiinitöiden sijasta henkilökunnalta vapautuu aikaa haastavampiin ja mielekkäämpiin työtehtäviin. Palveluna-mallin mukaisesti itsepalveluautomaatti ei vaadi mittavia investointeja. CGI tarjoaa integroidun järjestelmän yhdistettynä asiakkaan omiin potilastietojärjestelmiin. Vastaamme myös tarvittavista ohjelmistoista ja laitteista, niiden kapasiteetin riittävyydestä ja palvelun kehittämisestä.
  • Etto-etätohtori-palvelulla taataan nykyistä parempi terveydenhuollon paikallinen saatavuus. Palvelu perustuu korkealaatuisen videoyhteyden käyttöön, jossa asiakas ja hoitava henkilökunta voivat kommunikoida luonnollisesti laadukkaan ja helppokäyttöisen videoyhteyden avulla. Muun muassa terveyskeskukset voivat palvella asiakkaitaan nykyistä paremmin, kun lääkäreillä on mahdollisuus hoitaa potilaitaan etäyhteydellä.
  • Mobiilityön tuki tarjoaa reaaliaikaista informaatiota potilaan tilasta ja mahdollistaa kirjausten tekemisen paikasta riippumatta, asiakkaan lähellä. Esimerkiksi kotihoidossa tämä vähentää merkittävästi hoitajien kulkemista ja puheluita asiakkaiden sekä toimiston välillä. Hoitotyö tehostuu ja organisaatiossa pystytään lisäämään asiakaskäyntien määrää sekä aikaa. Mobiiliratkaisussamme ammattilaisen kosketusnäytön käyttöliittymän käyttö on helppoa, nopeaa ja yksinkertaista.

Alueelliset ja kansalliset ratkaisut

Potilastietojärjestelmiin integroituvat, XDS -yhteensopivat arkistoratkaisumme täydentävät kansallisia palveluita ja yksittäisiä tietojärjestelmiä.

  • eArkisto: eResepti saa jatkoa vuoden 2014 aikana, kun Kansallinen Terveysarkisto otetaan maassamme laajaan käyttöön. Kansallisena aikatauluna on, että julkisen terveydenhuollon toimijat liittyvät potilastietojärjestelmillään Kansalliseen Terveysarkistoon 1.9.2014 mennessä ja yksityisen sektorin toimijat 1.9.2015 mennessä.
  • Paikallinen ja alueellinen arkistointi (XDS-pohjaiset ratkaisut): Potilastietojärjestelmiin integroituvat, XDS yhteensopivat arkistoratkaisumme täydentävät järjestelmäriippumattoman tiedonhallinnan osalta toisaalta kansallisia palveluita ja toisaalta yksittäisiä tietojärjestelmiä. Ne mahdollistavat erilaisten tiedostomuotojen ohjelmistotuoteriippumattoman hallinnan ja tarvittaessa - myös alueellisen - yhteiskäytön potilasjärjestelmiin integroituvien käyttöliittymien kautta.  Kansallisia palveluita täydentävä paikallinen tai alueellinen arkisto toimii apuvälineenä välitettäessä tietoja järjestelmä- ja organisaatiorajojen yli. Se helpottaa myös tietojärjestelmävaihtoja: väistyvän järjestelmän tietosisällöt voidaan tallentaa arkistoon myöhempää katselua varten asiakirjoina.