Hyvinvointi

Sosiaalitoimen ratkaisut

Sähköinen asiointi nopeuttaa päätöksentekoa

Kuntien palveluiden sähköistäminen on edennyt vauhdilla. CGI:llä on kattavat sähköistä asiointia tukevat ratkaisut asian vireillepanosta raportointiin.

Toimeentulotukea ja vammaispalvelua voi jo hakea internetissä, mistä sähköinen hakemus siirtyy Sosiaalityö-ohjelman käsiteltäväksi. Sosiaalitoimessa tarvittavat asiakastiedot saadaan suoraan hakemukselta tai väestötiedoista.

Kun hakemus ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti, se on tavalliseen postiin verrattuna 1-2 päivää aiemmin perillä. Mitä useampi henkilö käyttää sähköistä hakukanavaa, sitä lyhyemmässä ajassa hakemukset saadaan käsiteltyä. Viranomaisten välinen viestintäkin paranee, kun viestien ja muistutusten lähettäminen tapahtuu sähköisissä järjestelmissä nopeasti ja turvallisesti.

  • Toimeentuloturva-ohjelmistolla asiakastiedot pysyvät ajan tasalla, tarvittava tieto löytyy nopeasti ja kokonaisnäkemys asiakkaasta paranee. Ohjelmisto tarjoaa vaihtoehdot myös maksamiseen.
  • Selainpohjainen ajanvaraus sisältää ajanvarauskalenterin ja ajanvaraustoiminnallisuudet sosiaalitoimen ammattilaisen käyttöön. Siihen voidaan liittää myös kansalaisille tarkoitettu ajanvarauspalvelu verkossa. Ajanvarauksen ratkaisussa rakennetaan tarvittavat integraatiot sosiaalityön ja lastenvalvojan perusjärjestelmiin, joten ajanvarauksessa voidaan hyödyntää perusjärjestelmissä ylläpidettyjä asiakastietoja.
  • Aikuis- ja perhetyön asiakkuuksia voivat olla kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus, vammaispalvelut, päihdehuolto, palveluneuvonta ja perhetyö. Tähän erikoistuneeseen ohjelmistoon voidaan avata asiakkuusluokkia kunnan palveluiden mukaisesti.
  • Lastensuojeluohjelmalla kirjataan lastensuojeluilmoitukset, selvitykset ja asiakassuunnitelmat. Ohjelmalla hoidetaan avohuollon-, huostaanoton- ja sijaishuollon prosessit sekä jälkihuolto. Myös erilaisten maksujen suorittaminen sujuu vaivattomasti.
  • Lastenvalvoja-ohjelmalla hoidetaan isyyden selvittäminen, elatussopimukset ja varallisuusselvitykset sekä huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset. Sopimukset voidaan valmistella omassa kunnassa ja lähettää allekirjoitettavaksi ja vahvistettavaksi toiseen kuntaan.
  • Adoptio-sovellus tukee sosiaaliviranomaisen työtä niin kotimaisissa, kansainvälisissä kuin perheen sisäisissäkin adoptioasioissa.

Ohjelmistot tuottavat tarvittavat asiakirjat, raportit ja tilastot kertakirjautumisella yhdestä paikasta. Esimerkiksi ajanvarausohjelmisto tuottaa tietoa käyntikertojen ja asiakkaiden lukumääristä työntekijöittäin tai koko työyhteisön osalta. Siitä voidaan tulostaa myös erilaisia aika-, kalenteri- ja työaikaraportteja.

Perinteistä sosiaalitoimen raportointia voidaan jalostaa tietovarastoraportoinnilla. Selainpohjainen ja helppokäyttöinen raportointiohjelma tuottaa luotettavia lisäraportteja organisaation omien määrittelyjen mukaan. Tilastoissa ja raporteissa on kokoomatietoja käsittelyajoista, asiakkaiden ja palveluiden lukumääristä sekä maksetuista euroista. Tiedon saa esiin erilaisilla esitystavoilla eli esimerkiksi luettelona ja graafisesti.

Tuotepohjaisten ohjelmistojen lisäksi CGI tarjoaa sosiaalitoimeen asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka sisältävät sähköisen toimeentulotukiasioinnin, työkalut eri sosiaalipalveluiden hoitamiseksi sekä laajan tilastoinnin ja raportoinnin osion.
Sosiaalityön, Lastenvalvojan ja Ajanvarauksen asiakastietojärjestelmä voidaan toimittaa palveluna, jossa CGI palveluntoimittajana varmistaa, että järjestelmä on sopimuskauden ajan asiakkaan käytettävissä sovitun palvelutason ja laatutavoitteiden mukaisesti. Palvelu tuotetaan jaetusta palvelinkapasiteetista eikä vaadi kunnalta laite- tai muita investointeja.

Tutustu sosiaalitoimen ratkaisujen esitteisiin