Hyvinvointi

Potilastietojärjestelmät

Oikeaa hoitoa oikeaan aikaan

CGI:n potilastietojärjestelmäratkaisut kattavat yli kolmen miljoonan suomalaisen potilastiedot. Järjestelmät auttavat kehittämään terveydenhuollon tuottavuutta tilanteessa, jossa tekijät vähenevät samaan aikaan kun palvelujen kysyntä ja myös potilaiden vaatimustaso kasvaa.

Ajanmukainen, organisaation tarpeisiin sovitettu ja integroitu sekä tarkoituksenmukaisesti käytetty potilastietojärjestelmä on sujuvan tiedonkulun, organisaatiorajojen yli joustavien hoitoketjujen, tiedon kertakirjaamisen ja tehokkaan, päällekkäisyyksiä sisältämättömän toiminnan keskeinen voimavara. Tästä lähtökohdasta potilastietojärjestelmämme:

  • tehostavat terveydenhuollon toimintaa
  • parantavat ja turvaavat palveluiden laatua
  • avustavat terveydenhuollon ammattilaista päätöksenteossa tarjoamalla helpon pääsyn olennaiseen tietoon ja tuomalla ohjelmalliset päätöksenteon tukityökalut tietojärjestelmän osaksi.
  • varmistavat, että tarvitsijat saavat palvelua luotettavasti ja oikea-aikaisesti
  • mukautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuviin IT-arkkitehtuureihin, toiminta- ja palvelunjärjestämismalleihin sekä edesauttavat muutosten läpivientiä
  • voidaan integroida yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi tai alueelliseksi järjestelmäksi.

Potilastietojärjestelmämme kattavat koko toimintaprosessin alkaen palvelun tarpeen syntymisestä päätyen laskutukseen. Potilastietojärjestelmätarjonnassamme on sekä kotimaisista lähtökohdista (Pegasos, Uranus, Graafinen Finstar ja SoftMedic) kehitettyjä että maailmalla laajassa käytössä olevia kansainvälisen tason (Cerner Millennium+) ratkaisuja. Potilasjärjestelmiemme käyttäjiä ovat mm. valtaosa maamme suurimmista kaupungeista sekä kaikki yliopisto- ja Lapin, Länsi-Pohjan sekä Vaasan sairaanhoitopiirit.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmiä voidaan uudentyyppisen toiminnan mahdollistamiseksi täydentää mm. organisaatiorajat ylittäviä prosesseja tukevilla ja potilaille suunnatuilla sähköisen asioinnin, itsepalvelun sekä omahoidon ratkaisuillamme. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalveluita, joiden avulla asiakkaamme saavat laajoista tietojärjestelmäkokonaisuuksistaan maksimaalisen käyttöhyödyn.

Tutustu potilastietoratkaisujen esitteisiin