Hyvinvointi

Hyvinvointi

CGI:n avulla tuotat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tehokkaasti

Vähemmän rahaa ja vähemmän henkilöstöä, mutta alati kasvavat vaatimukset – mahdoton yhtälö? Sen ei tarvitse olla. Autamme sinua valjastamaan tietotekniikan täysimääräisesti palvelukseesi. Tuotat laadukkaita ja kattavia palveluita entistä tehokkaammin. Et pelkästään automatisoi osaa tehtävästä vaan pystyt tuottamaan palvelut täysin uudella tavalla.

Ratkaisuja kaikkiin hyvinvointipalveluihin

Ratkaisumme soveltuvat niin päivähoidon arkirutiineihin kuin kokonaisen tulosyksikön henkilöstön-, talouden- ja toiminnanohjaukseen. Sähköisen asioinnin, itsepalvelun ja omahoidon ratkaisuillamme sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaasta tulee aktiivinen toimija, ja samalla ammattilaistesi työkuorma pienenee.

Terveydenhuollossa voit yhdistää sähköisen potilastiedon kehittyneisiin IT-ratkaisuihin. Saat kokonaan uusia mahdollisuuksia tuottaa palveluita perinteiset organisaatio-, palveluntuottaja- ja ammattiryhmärajat ylittävin tavoin. Etätohtoriratkaisumme mahdollistaa potilaan etätutkimisen ja diagnoosin teon reaaliaikaisesti potilaan ja lääkärin ollessa eri paikoissa.

Tutustu ratkaisuihimme tarkemmin sivun vasemmasta reunasta.

Hyödynnä jatkuvan kehitystyömme tulokset

Kannamme vastuun IT:n toimivuudesta integroimalla järjestelmät eheäksi kokonaisuudeksi. Kehitämme järjestelmiämme jatkuvasti ja varmistamme samalla, että sinun toimintasi kehittyy.

CGI vastaa kokonaispalveluna esimerkiksi HUSin potilastietojärjestelmästä, joka toimii ja kehittyy käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Tyypillinen projektimme on myös Mikkelin seutualueelle toimittamamme sosiaalitoimen tietojärjestelmä, jonka ansiosta työnteko sujuu tehokkaasti ja asiakkaat saavat parempaa palvelua.

CGI:llä on Suomessa yli 350 sosiaali- ja terveydenhuollon IT-ratkaisuihin erikoistunutta ammattilaista. Tähtäämme työssämme määrätietoisesti jatkuvaan potilaiden ja asiakkaiden saamien palveluiden parantamiseen. Yhdistämme IT-osaamisemme toimiala-asiantuntemukseen tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden sekä asiantuntijoiden kanssa.