CGI Global 1000

CGI Global Insights

Kuuntelemme, innovoimme, johdamme ja toimitamme

Toteutamme vuosittain keskustelujen sarjan, jossa tapaamme kasvokkain asiakkaidemme liiketoiminta- ja IT-johtoa sekä -päättäjiä keskustellaksemme heidän organisaatioihinsa vaikuttavista trendeistä sekä liiketoiminta- ja IT-prioriteeteista.

Vuonna 2016 tapasimme yli 1 000 päättäjää 10 eri toimialalta 20 eri maasta. Keskustelujen pohjalta kootut CGI Global 1000 -näkemykset vahvistavat, että yritykset ja julkiset organisaatiot eri puolilla maailmaa keskittyvät edelleen digitalisaatioon. Painopiste on siirtymässä yksittäisistä, kokeilevista digiprojekteista laajempiin, läpi yrityksen kulkevan digitaalisen muutoksen läpivientiin.

Tutustu tuloksiin

Tutustu tarkemmin vuoden 2016 CGI Global 1000 -koosteessa esiin nousseisiin havaintoihin ja siihen, miten autamme asiakkaitamme kohti digitalisaatiota. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää alla olevista aiheista.

Niin kuluttajat kuin kansalaisetkin odottavat räätälöityä ja saumatonta digitaalista käyttäjäkokemusta kanavasta riippumatta. CGI Global 1000 esittelee viisi globaalia trendiä, jotka kuvaavat organisaatioiden tarvetta digitaaliseen muutokseen:

 1. Kuluttajien digikäyttäytymisen kasvava vaikutus
 2. Tietoturvan rooli suojautumiskeinosta erottautumistekijäksi
 3. Kasvava sääntely
 4. Liiketoimintamallien uudelleen määrittely 
 5. IT:n rooli muutoksen mahdollistajasta uusien liiketoiminta- ja toimintamallien veturiksi

Globaalien markkinatrendien osoittama tarve digitaaliseen murrokseen tuo esiin viisi globaalia liiketoiminnan prioriteettia:

 1. Asiakaskokemuksen parantaminen
 2. Sisäinen yhteistyö ja hankinta ulkopuolisilta kumppaneilta
 3. Asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen kehittäminen päätöksenteon parantamiseksi ja nopeuttamiseksi
 4. Organisaation suojaaminen kyberrikollisuudelta ja muilta uhkilta
 5. Optimointi ja modernisointi operatiivisten kustannusten pienentämiseksi (esim. automatisointi)

CGI Global 1000 -näkemykset nostavat esiin IT:n kaksi tehtävää, joista toinen keskittyy legacy-järjestelmien ja nykyprosessien modernisointiin ja entistä tehokkaampaan ylläpitoon ja toinen organisaation kehittämiseen kohti digitaalisaatiota. Sekä liiketoiminta- että IT-johto tunnistaa nämä kummatkin tarpeet, mikä käy ilmi viidessä globaalissa IT-prioriteetissa:

 1. Asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen kehittäminen päätöksenteon parantamiseksi ja nopeuttamiseksi
 2. Reaaliaikaisten, digitaalisten päästä päähän -prosessien kehittäminen
 3. Organisaation suojaaminen kyberrikollisuudelta ja muilta uhkilta
 4. IT:n rationalisointi ja modernisointi operatiivisten kustannusten pienentämiseksi
 5. Uusien toimitusmallien hyödyntäminen (SaaS, PaaS, pilvipalvelut, ulkoistus jne.)

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää CGI Global 1000 -koosteesta oman toimialasi näkökulmasta. Kerromme myös, miten olemme auttaneet asiakkaitamme pienentämään operatiivisen toiminnan kustannuksia ulkoistamalla ja luomalla digitaalisaatioon tähtääviä kehityssuunnitelmia sekä hyödyntämällä CGI:n ja kumppaneiden tuotteistettuja ratkaisuja muutoksen vauhdittamiseksi.