Rakennamme vakaata ja kasvavaa liiketoimintaa kaikkien sidosryhmiemme eduksi. CGI:n johtamismalli, Management Foundation, edellyttää ja mahdollistaa vastuullisen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Yritysvastuuasioissa toimimme tämän periaatteen mukaisesti. Toimimalla lähellä asiakkaitamme ja yhteisöjämme, tuemme sitoutumista ja  edistämme jatkuvaa kehittymistä yhteisöissä, joissa elämme ja työskentelemme. Sitoudumme vastuulliseen liiketoimintaan CGI:n sisällä, toimitusketjussamme ja kumppaneidemme kanssa. 

Lisäksi eettiset säännöt ja yritysjohdonohjaus varmistavat globaalisti, että noudatamme perusarvoja ja olemme avoimia ja vastuullisia vuorovaikutuksessamme kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Edellytämme eettisiä toimintatapoja myös alihankkijoiltamme ja kolmansilta osapuolilta.

 

digitaainen-hr-jargonia

Toimittajavastuu

Varmistamme aina, että sopimukset toimittajiemme kanssa ovat linjassa arvojemme ja eettisten toimintaohjeidemme kanssa. Jakeluketjumme kestävä hallinnointi on avainasemassa varmistaessamme lisäarvon toteutumisen asiakkaillemme, työntekijöillemme ja omistajille. Meillä on vastuu rohkaista myös toimittajiamme kestävään liiketoimintaan. Vastuullisella hakintapolitiikalla säästämme kuluissa, vähennämme ympäristö- ja sosiaalisia säädösriskejä ja tuemme liiketoiminnankasvua.

CSR-diversity-people

Vastuullinen kumppanuus

Pyrimme aina vastuullisiin kumppanuussuhteisiin. Jakeluketjumme tehokkuus ja toimittajiemme kyky hallita omia toimittajiaan vaikuttaa oman palvelumme laatuun ja luotettavuuteen. Jatkuva vuorovaikutus alihankkijoidemme kanssa on oleellista luottamukselliselle liikesuhteelle. Jakeluketjuun liittyvän riskienhallinnan lisäksi se edesauttaa kumppaneitamme ja toimittajiamme rakentamaan kestävämpää kehitystä.

Takaamme laadukkaan palvelun asiakkaillemme

Autamme asiakkaitamme kestävään menestykseen

Yritykset ja julkishallinto kohtaavat monia haasteita yhdenmukaistaessaan toimintoja kehittyvien ympäristölakien ja vastuullisen toiminnan mukaiseksi sekä kehittäessään kestäviä liiketoimintamalleja. Ratkaisuissamme on otettu huomioon vastuullisuus- ja ympäristönäkökohdat. Lisäksi johtamismallimme luo perustan palvelumme laadulle, pitää sovitut budjetit ja parantaa asiakastyytyväisyyttä kaikissa liiketoiminnoissamme.