Itämeri ja Suomen sisävedet ovat ainutlaatuisia ja herkkiä ekosysteemejä. CGI ja Pidä Saaristo Siistinä ry käynnistivät yhteistyön aluevesiemme suojelemiseksi IoT- ja paikkatietoteknologian avulla.

Omat ympäristövaikutuksemme liittyvät pääasiallisesti henkilöstön liikkumiseen sekä toimitilojen ja palvelinkeskusten sähkön kulutukseen, lämmitykseen ja jäähdytykseen. Pienennämme omaa ympäristövaikutusta vaihtamalla kestävämpiin energialähteisiin ja tehostamalla toimitilojemme käyttöä.

CO2-päästöt 2019

Kokonaispäästöt ovat jo alentuneet 50% vuoden 2008 päästöarvosta. Eniten alenemiseen on vaikuttanut päästöttömään sähköön siirtyminen. Lisäksi työmatkaliikenteen päästöt ovat pienentyneet ja CGI tukeekin julkisen liikenteen käyttöä työmatkaliikenteessa työmatkasaldolla.

CGI on tehnyt suuren työtilaremontin pääkonttorissaan, jolloin tilaratkaisut ovat tehostuneet. Etätyön työkaluja suositellaan ja niihin on panostettu.

Ympäristötavoitteemme:

  • Vähennämme sekä omaa, asiakkaidemme että toimittajiemme vaikutusta ympäristöön.
  • Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 50 % vuoteen 2020 mennessä (vertailukohtana vuosi 2008).
  • Ympäristötavoitteemme on tiivistetty myös Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-ohjelmassa.

Vähennämme energiankulutusta

Energian kulutus 

Energiakulutuksemme on jaoteltu kiinteistöjen ja konesalien sähkönkulutukseen, kiinteistöjen lämmitysenergiaan ja päästöttömään sähköön. Toimitilojen käyttöä tehostamalla ja palvelinsalien uusimisella ja keskittämisellä olemme onnistuneet vähentämään energiankulutusta kasvaneeseen liiketoimintaan nähden. 

Vähennämme kasvihuonepäästöjä

Kasvihuonepäästöt 

Kasvihuonekaasupäästömme koostuvat liikematkoista ja työmatkaliikenteestä, kiinteistöjen ja konesalien lämmitysenergiasta sekä sähkönkulutuksesta. Päästöttömän sähkön lisääminen on vähentänyt kasvihuonepäästöjämme eniten. Kannustamme myös entistä enemmän videoneuvotteluihin ja etätyöhön sekä tehostamme jatkuvasti toimitilojen ja palvelinkeskusten käyttöä.

healthcare-health-laptop-it

Materiaalin käyttö

Suurin materiaalin kulutuksen ympäristö- ja päästövaikutus syntyy tietokoneiden, palvelimien ja toimistotarvikkeiden valmistuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan työasemiemme, palvelimiemme ja konesaliemme energiatehokkuutta. Vähennämme myös paperin kulutusta esimerkiksi kierrättämällä ja 2-puoleisella printtauksella.

Veden käyttö

Vesi

Emme kierrätä toimistoissa käyttämäämme vettä, vaan jätevetemme menee kunnalliseen viemäriverkostoon. Organisaation vedenkulutus ei vaikuta merkittävästi vesistöihin.